Ministarstvo rada i socijalne politike, Inspektorat rada za Jablanički okrug, rešenjem vratio na posao rukovodstva Industrijskog sindikata i Samostalnog sindikata Interlemind Leskovac.
PRAVDA ZA VOĐE ŠTRAJKA

20.08.2010. Potvrda da je pravda dostižna najbolje oslikava Rešenje o povratku na posao radnika Interleminda, vođa štrajka koje je poslodavac suprotno zakonu i razumu otpustio sa posla.

Detaljnije >>>

Proces restrukturiranja DES Beograd obuhvatio i socijalni program. Dobrovoljnost kao osnov za napuštanje preduzeća.
SOCIJALNI PROGRAM U „DES“ BEOGRAD

Beograd Skoro podržavljenje i proces restrukturiranja DES Beograd pored vlasničkih i organizacionih programa obuhvatilo je i socijalni program za sve zaposlene u DES Beograd na bazi dobrovoljnosti. Na ovaj korak odlučilo se 68 radnika DES Beograd od kojih su 22 invalidna lica.

Detaljnije >>>


DRUŽENJE UZ PASULJ

Tradicionalno takmičenje u kuvanju pasulja održano je 27.06.2010.god.na Bagrdanskom jezeru kraj Jagodine. Učešće u takmičenju uzelo je 28 takmičarskih ekipa iz cele Srbije.Industrijski sindikat Holding kablovi iz Jagodine je i ove godine (kao i predhodnih godina) uzeo učešće na takmičenju.

Detaljnije >>>

Zahtev borskih sindikata po pitanju beneficiranog radnog staža rezultirao formiranjem Komisije Ministarstva rada i socijalne politike.
KOMISIJA ZA BENEFICIRANI STAŽ

29.06.2010. Socijalna odgovornost se najbolje pokazuje kroz konkretne aktivnosti sa krajnjim ciljem zaštite najugroženijih kategorija kroz zakonodavnu regulativu. Potvrda ovom stavu Industrisjkog sindikata Srbije daju aktivnosti ministra Rasima Ljajića koji se obilaskom proizvodnih pogona RTB-a lično uverio da zaposleni, naročito žene, u pojedinim pogonima RTB-a rade u izuzetno teškim uslovima te je neophodno da se takva postojeća situacija pretoči u beneficirani radni staž.

Detaljnije >>>

Industrijski sindikat Fabrike bakarnih cevi ad Majdanpek okupio zaposlene u Štrajk upozorenja. Pregovorima do rešenja.
ŠTRAJK U FBC MAJDANPEK

Majdanpek 02.12.2009.g. Neuvažavanje zahteva zaposlenih da se cena rada koja nije menjana godinu dana poveća za 20% i dosledno poštovanje Kolektivnog ugovora nateralo je Industrijski sindikat FBC Majdanpek da organizuje Štrajk upozorenja u krugu fabrike.

Detaljnije >>>ARHIVA VESTI IZ REGIONA

 
 
 

 
 
     NAJNOVIJE VESTI INDUSTRIJSKOG SINDIKATA        AKTUELNO
 
 
SMERNICE ZA INDUSTRIJSKU STRATEGIJU
Beograd, 27.08.2015.
Četvrt veka posrnuća i propadanja srpske industrije, okončava se gašenjem najznačajnijih srpskih industrijskih kapaciteta. Odgovornost za propast srpske industrije možemo na ravne časti preraspodeliti na sve prethodne blade od devedesetih godina prošlog veka pa sve do danas. Sadašnja Vlada na čelu sa Aleksandrem Vučićem je imala priliku da decenijsko propadanje preokrene u pravcu razvoja , tačnije Reinduustrijalizacije Srbije, ali oni to nisu znali a nisu ni hteli. Da je ova konstatacija tačna, govori činjenica da je ova Vlada u odnosu na prethodne ostala bez Strategije industrijskog razvoja.
Detaljnije >>>

Milionska potkradanja Rudolfa Navijalića potvrdio i sudski veštak. Industrijski sindikat Srbije (ISS) procenjuje da će ukupna suma kojom je Navijalić oštetio IS RTB biti oko 6 miliona dinara.
UTVRĐENE PRONEVERE
25.08.2015.
Sudski procesi koji su pokrenuti od javnog tužilaštva i Industrijskog sindikata RTB (IS RTB) a protiv bivšeg predsednika IS RTB Rudolfa Navijalića su u završnoj fazi istrage.
Detaljnije >>>

Ministar privrede Željko Sertić razgovarao sa predstavnicima Fabrike kablova Jagodina(FKJ). Nema produžetka rokova za privatizaciju. Država bez sredstava za podršku, pripremiti i Plan B u slučaju neuspele privatizacije. Zdravstveno osiguranje do 30.09.2015. godine.
SERTIĆ RAZGOVARAO SA PREDSTAVNICIMA FABRIKE KABLOVA JAGODINA
Beograd, 30.07.2015.
Ministar privrede Željko Sertić sa saradnicima je primio predstavnike poslovodnog rukovodstva Fabrike kablova Jagodina, generalnog direktora Ratka Vučurovića, Nenada Lazarevića, direktora zaduženog za privatizaciju, predsednika Industrijskog sindikata Srbije FKJ Sašu Koroliju i predsednika Samostalnog sindikata metalaca Srbije FKJ Mihajla Aleksića.
Detaljnije >>>

Deblokada poslovnog računa Fabrike kablova Zaječar(FKZ) usledila nakon Vučićeve i Sertićeve kritike pojedinim lokalnim samoupravama. Spor na sudu a radnicima isplata zarada. Proizvodnja normalna.
VUČIĆEVA KRITIKA DEBLOKIRALA RAČUN FKZ
Zaječar, 30.07.2015.
Blokade puteva, protesti ispred Skupštine Grada Zaječara, dopisi sindikata i poslovodnog rukovodstva Fabrike kablova Zaječar državnim institucijama su urodili plodom, te je poslovni račun FKZ deblokiran. Radnicima se sprema isplata zarada a proizvodnja normalno funkcioniše.
Detaljnije >>>

ATB –Sever Subotica beleži rast proizvodnje, nova zapošljavanja i najava novih investicija.
Izvozna orijentisanost proizvoda i prisustvo u hidro energetskim postrojenjima u Srbiji.
ATB –SEVER NA PUTU RAZVOJA

Subotica, 28.07.2015. ATB –Sever Subotica u večinskom vlasništvu kineske „Volong“ Grupe beleži značajan napredak, kako u proizvodnji, tako i u plasmanu svojih proizvoda, generatora za hidro energetska postrojenja, elektro motora i kompononente koje se u Subotici rade za sve ostale članice ATB –Grupe.

Detaljnije >>>

Industrijski sindikat Srbije daje punu podršku Konfederaciji slobodnih sindikata (KSS) u nastojanju da se spreči prodaja „Telekom Srbija“. „Telekom Srbija“ kao poslednja dragocenost građana Srbije. Peticiju podržavaju i radnici u Industriji Srbije.
STOP – PRODAJI TELEKOMA

Beograd, 29.07.2015. Peticija Konfederacije slobodnih sindikata i sindikata „Telekom Srbija“ protiv većinske prodaje „Telekom Srbija“ dobila je punu podršku članica „Telekom Grupe“ (Telekomunikacije Republike Srpske, M-Tel Podgorica, HD WIN /Arena 1, „Telus“AD, Fiber Net Doo, MTS- Banka, TS:NET B.V. Amsterdam, Dimedi Group S.A. Ženeva i Telekom Srbija) a peticija će biti potpisana i u svim preduzećima u kojima Industrijski sindikat Srbije ima svoje članstvo.

Detaljnije >>>

Početak pregovora za Kolektivni ugovor u Le Belieru Kikinda. Socijalni status i uslovi rada na niskom nivou. Kolektivni ugovor rešenje za nagomilane probleme. Le Belier mora primenjivati i poštovati odredbe Globalnog sporazuma IndustriAll Global i multinacionalnih kompanija sa kojima Le Belier posluje.
PROBLEMI U LE BELIERU
Kikinda, 23.07.2015.
Francuska multinacionalna kompanija Le Belier već dvanaest godina uspešno posluje u Srbiji-Kikindi ali još uvek nema Kolektivni ugovor i pored postojanja dva sindikata, Industrijskog sindikata Srbije (ISS) i Samostalnog sindikata metalaca Vojvodine (SSMV). Sindkati godinama pokušavaju da Kolektivni ugovor zaživi ali tek je sada postignut dogovor da otpočne proces pregovaranja.
Detaljnije >>>

Industrijski sindikat Srbije (ISS) u poseti DAD Draxlmaier Zrenjanin. Dobar rad sindikata rezultirao rastom članstva. Skupština sindikata krajem avgusta.
STABILNA SITUACIJA U DAD DM
Zrenjanin, 23.07.2015.
Nemačka kompanija DAD DM-Zrenjanin nastavlja sa stabilnim i prosperitetnim poslovanjem a taj rezultat je plod višegodišnjeg zajedničkog rada poslovodnog rukovodstva i Industrijskog sindikata (IS) DAD DM.
Detaljnije >>>

Protest radnika Fabrike kablova Zaječar (FKZ) ispred Gradske Skupštine Zaječara. Ničić novac od ekološki taksa preusmerio na rukometni klub. Radnici bez plata a političari se prepucavaju.
RADNICI FKZ BLOKIRALI SKUPŠTINU GRADA ZAJEČARA

17.07.2015. Zaječar Nakon blokade magistralnog puta Bor- Negotin, više stotina radnika FKZ je održalo Protest (klik) ispred Gradske uprave, zahtevajući da im se poslovni račun preduzeća deblokira.

Detaljnije >>>

Poslovni račun TF Kable-Fabrika kablova Zaječar blokiran od strane Gradske uprave grada Zaječara. Takse za zaštitu i unapređenje životne sredine za četiri godine 76.320.232.87 dinara, ili ti 630 000Eura. Radnici ostali bez akontacije, blokada magistralnog puta Bor-Zaječar.
Zaječarska menadžerska hajdučija

Zaječar 15.07.2015. godine

Najmnogoljudnije preduzeće grada Zaječara poljski TF Kable-Fabrika kablova Zaječar je doživeo da mu Gradska uprava grada Zaječara na čelu sa gradonačelnikom Sašom Mirkovićem, producentom i menadžerom blokira poslovni račun sa 76.320.232.87 dinara na ime neplaćene takse za zaštitu i unapređenje životne sredine. Ovo naliči na hajdučiju koju grad Zaječar sprovodi, a što može dovesti do povlačenja TF Kabla sa prostora Srbije.

Detaljnije >>>

Viđenje participacije radnika kroz radnička veća Prof. dr Darka Marinkovića, predsedavajućeg Radne grupe Ministarstva rada RS za kodifikaciju radnog zakonodavstva. Participacija radnika kaocivilizacijska tekovina, trenutno nedostupna radnicima Srbije.
PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH U DEFINISANJU EKONOMSKE POLITIKE I STRATEGIJE

Socijalna demokratija i u tom kontekstu participacija zaposlenih u procesu odlučivanja u preduzeću i društvu, koja obuhvata pravo zaposlenih na informisanje, konsultovanje, različite vidove učešća u procesu odlučivanja, uvida i kontrole nad sprovodjenjem odluka, kolektivno pregovaranje, socijalni dijalog i dr., predstavlja značajnu civilizacijsku tekovinu savremenog doba, pripada korpusu ljudskih sloboda i prava, što predstavlja izvor snage participacije zaposlenih u definisanju i ostvarivanju ekonomske politike i razvojne strategije jednog preduzeća, ili društva u celini.

Detaljnije >>>

Vlada Republike Srbije uplaćuje doprinose za bivše radnike preduzeća u restruktuiranju i invalidskim preduzećima kao i radnicima koji nisu tužili preduzeća za zaostale zarade.
Vlada Srbije povezuje radni staž

Beograd, 30.06.2015. godine

Inicijativa Industrijskog sindikata Srbije koja je pokrenuta početkom 2015. godine o neophodnosti povezivanja radnog staža radnicima koji su kroz socijalne programe otišli van preduzeća je ostvarena, zahvaljujući Vladi Srbije koja je donošenjem Zaključka omogućila da zaposleni nakon povezivanja radnog staža mogu ostvariti pravo na penziju.

Detaljnije >>>

Hiljade potpisanih „ Sporazuma“ u preduzećima u stečaju. Vlada donela odluku o povezivanju radnog staža. Radnicima u 526 preduzeća.
„Sporazumi“

Beograd, 29.06.2015. godine

Sezona stečaja u stotinama srpskih preduzeća je u punom jeku. Svoja prava kao i obaveze radnici regulišu kroz potpisivanje Sporazuma koji definiše pod kojim uslovima radnik gubi posao i na kakvu nadoknadu, pored socijalnog programa može računati.

Detaljnije >>>

Predstavljen Nacrt Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti. Sindikati učesnici radne grupe i javnih rasprava.
RAD U INOSTRANSTVU

Beograd 29.06.2015. godine

Radna grupa ministarstva rada i socijalne zaštite je u Beogradu u prostorijama Privredne komore Srbije, predstavila Nacrt Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti. 

Detaljnije >>>

„Petar Drapšin“ Mladenovac (PDM) na korak do uspešne privatizacije. Socijalni program i stečaj kao uvod u privatizaciju i strateškom partnerstvo sa vojskom Republike Srbije (VRS). Industrijski sindikat Srbije (ISS) očekuje da Ministarstvo privrede aktivnije učestvuje u nalaženju investitora.
PDM – ŠANSA ZA OPSTANAK

Beograd, 25.06.2015.

Mladenovačko preduzeće „Petar Drapšin“ spada u grupu predzuzeća koja kroz stečaj traže svoju šansu za uspešnu privatizaciju. 

Detaljnije >>>

Koliko radnika ostaje bez posla okončanje restrukturiranja? Gde zaposliti hiljade otpuštenih radnika?
CENA RESTRUKTURIRANJA

Beograd, 19.06.2015.

Pošast restrukturiranja , socijalnih programa i gubitka posla hara Srbijom. Radnici i sindikati su ostali bez pravog odgovora a sporadični protesti ukazuju na beznadežnost situacije kojoj smo svi kumovali ali stvarni krivci su „veliki, reprezentativni sindikati“ Savez samostalnih sindikata Srbije i UGS“Nezavisnost“, koji su u dosluhu sa većinom direktora preduzeća sve činili da do stvarnog restrukturiranja i ne dođe.

Detaljnije >>>

 
 
VIDEO VESTI
 resenje - industrijski sindikat srbije

 

 

     PARTNERI

Industriall Global Union
 
European Trade Union
 
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"
ukash
elektronik sigara satış
elektronik sigara
elektronik sigara sitesi
elektronik sigara red kiwi