MEĐUNARODNA SARADNJA - OPŠTI PODACI
     
 

Od 1991. godine, kada je osnovan, Granski sindikat metalaca "Nezavisnost", zajedno sa svojom krovnom organizacijom UGS “Nezavisnost” uspešno uspostavlja kontakte i razvija međunarodnu sindikalnu saradnju sa bratskim i demokratskim sindikatima širom sveta.
Potreba GSM “Nezavisnost” da od svog osnivanja, uspostavlja intenzivnu saradnju sa sindikatima iz dugih zemalja, bilo je uslovljeno vremenom i društveno-političkim okruženjem u kome je ponikao i najveći deo vremena u njemu delovao. To je bilo vreme vladajućeg represivnog režima Slobodana Miloševiđa, gušenja ljudskih, građanskih, sindikalnih i političkih sloboda. Vreme kada je na ovim prostorima besneo rat, vreme egzodusa i masovnih kolona izbeglica, materijalnih razaranja čitavih fabrika i industrija ... To je bilo vreme kada je Srbija bila kažnjena, zbog politike koju je vodila vladajuća oligarhija,vreme izolacije i sankcija uvedenih od strane međunarodne zajednice i UN. Građani su tada bili na granici socijalne i psihološke izdržljivosti, odnosno na na granici ambisa.
Iz tih razloga, međunarodna saradnja sa drugim sindikatima bila je neminovnost i omogućila je GSM “Nezavisnost” da posredstvom razmene iskustava, sistematskom i planskom edukacijom, solidarnošću..., bude spreman za promene koje su došle i koje su još u toku, odnosno za proces tranzicije.
Sa druge strane intenzivna međunarodna saradnja GSM “Nezavisnost”, bila je inspirisana namerom da se svetu pokaže da “Srbija nije Slobodan Milošević”, da “Srbija nije partijska vojska, patijska policija, partijski špijuni, politkomesari, piramidalne banke, korupcija, hiperinflacija, režimski “`uti” sindikati..., već da u Srbiji postoje progresivne, demokratske snage koji se bore za drugačiju Srbiju. Demokratsku Srbiju, Srbiju u kojoj će se poštovati ljudska i građanska prava, Srbiju tolerancije, zemlju u kojoj će njeni građani živeti bolje i imati perspektivu. Svet je dobrim delom uz pomoć GSM “Nezavisnost” saznao da postoje takve snage koji vide Srbiju u bliskoj budućnosti kao sastavni deo Evropske unije i međunarodne zajednice, a ne kao Srbiju u izolaciji i izopštenu iz svih međunarodnih institucija i civilizacijskih tokova.
U proteklih 15 godina UGS “Nezavisnost” i GSM "Nezavisnost" je uspostavio saradnju sa mnogim sindikalnim organizacijama: ICFTU, ETUC, AFL-CIO, DGB, OGB, CGT, CGL, CISL, CCOO ...
GSM “Nezavisnost” uspostavio je intenzivnu saradnju sa sindikatima: IMF, Ženeva, EMF,Brisel, IGM, Nemačka, GMT, Austrija, USWA, SAD, CCOO Katalonija,Španija, FIM-CISL, Italija, CGT-FTM, Francuska, METALICI, Bugarska, KOVO, Slovačka, KOVO, Češka, SOLIDARNOST, Poljska ...
Posebnu pažnju GSM “Nezavisnost” posvetio je uspostavljanju dobrosusedskih i prijateljskih odnosa sa sindikatima metalaca iz nekadašnjih republika bivše SFRJ, prekinutih u vremenu ratnih turbulencija na ovim prostorima. Prijateljska saradnja je uspostavljena sa: SPMK, Kosovo, SM BiH, Bosna i Hercegovina, SMH, Hrvatske, SMER, Makedonija, SKEI, Slovenija, SMIR, Republika Srpska, SM, Crna Gora.

 
     
   
 
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"