ARHIVA VESTI
     
 
„Magna Seating“ Odžaci prekinuli proces mirnog rešavanja spora. Nastavak prevarantskog ponašanja Pierluigi Ghionea.

Prevaranti u „Magna Seating“ Odžaci
Beograd, 08.08.2020.

Republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova obavestila je Industrijski sindikat Srbije (ISS) da je poslodavac „Magna Seating“ odustao od započetog procesa mirnog rešavanja spora sa Industrijskim sindikatom „Magna Seating“ Odžaci.

Poslodavac je posavetovan od ministra Đorđevića da bi bilo poželjno da zbog velikog pritiska sindikata uzrokovanog prekidom kolektivnog pregovaranja i otkazom datom predsedniku Industrijskog sindikata „Magna Seating“ Odžaci Daliboru Antanasijeviću, poslodavac pokrene postupak a posle će videti šta dalje da se radi.

Namera direktora „Magna Seating“ je bila nečasna, jer je on ministru Đorđeviću izrekao laž na sastanku koji je 28.01.2020. održan u Ministastvu rada. Direktor Ghione je tada upoznao Ministra :“ са отпочињањем преговарања послодавца и синдиката ради закључивања колективног уговора код овог послодавца, како би се права, обавезе и одговорности из радног односа уредили на повољнији начин у односу на законске одредбе, наставило са унапређењем услова рада запослених и подизањем њихових радних права на виши ниво. Жеља је да се и личним примером укаже на овај веома значајан део социјалног дијалога и поспеши закључивање колективних уговора у привреди.„.

Taj isti Ghione je 31.12.2019. godine odbio da dođe na završni sastanak sa pregovaračkim timom ISS i time onemogućio da se višemesečni pregovori okončaju potpisivanjem Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

To je bio početak nečasnih i nemoralnih postupaka Ghionea a nakon mnogobrojnih laži, prekinut je i proces mirnog rešavanja spora.

Šta reći na kraju? Avanti prevaranti!


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"