ARHIVA VESTI
     
 
U Skoplju održana prva Konferencija sindikata metalaca Balkanskog regiona u okviru projekata „ Evropeizacija raznolikosti socijalnog dijaloga u zemljama balkanskog regiona“.

Socijalni dijalog u zemljama Balkana
Skoplje,17-19.10.2018.

Prva nacionalna konferencija sindikata metalaca članica IndustriAll Evropa u okviru Evropskog projekta „Evropeizacija raznolikosti socijalnog dijaloga u zemljama Balkanskog regiona“ okupila je predstavnike devet sindikata iz sedam država (Bugarska, Makedonija, Albanija, Crna Gora, Rumunija, Kosovo, Hrvatska) Balkana.Opšte poznato i prihvaćeno je da je Socijalni dijalog glavni alat za ostvarenje cilja evropskih institucija da koordinišu ekonomske politike zemalja članica EU radi postizanja ciljeva Unije. Kao takav socijalni dijalog se pretvara u glavni element evropskog socijalnog modela. To je kamen temeljac evropske demokratije. Uprkos tome, nakon proširenja EU 2007. godine i 2013. godine, finansijske i ekonomske krize i krize zapošljavanja sve jasnije je da ovaj kamen temeljac nije podjednako snažan, solidan i vitalan u svim zemljama članicama EU, a posebno u novim zemljama članicama.U januaru 2007. godine Rumunija i Bugarska su pristupile EU čime je završen još jedan krug proširenja Unije na zemlje Istočne Evrope. Poslednja zemlja koja je pristupila EU je Hrvatska-2013. godine. Da bi se pripremile za članstvo u EU ove postsocijalističke zemlje su morale da prođu kroz decenije radikalnih socijalnih i ekonomskih promena. Sa današnjim danom sa izazovima evropske integracije suočene su sledeće zemlje kandidati za članstvo, koje imaju istu političku prošlost i iste socijalne i ekonomske karakteristike- Srbija, BJR Makedonija, Albanija, Crna Gora. U tom kontekstu ciljevi ovog projekta su: Da istražimo napredak u oblasti socijalnog dijaloga u novim zemljama članicama iz balkanskog regiona – Bugarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj nakon njihovog pristupanja EU i da prikupimo i predstavimo primere dobre prakse, kao i uspešne priče o dostignućima evropskoh dijaloga u metalskoj industriji;DA pružimo podršku procesu evropskih integracija zemalja kandidata za članstvo u EU iz balkanskog regiona (Srbije, BJR Makedonije, Albanije, Crne Gore) kroz izgradnju kapaciteta socijalnih partnera u metalskoj industriji za učešće i doprinos evropskom socijalnom dijalogu.Na Konferenciji su date osnove projekta i dinamika održavanja nacionalnih konferencija. Kolege iz Makedonije (Sindikat industrije, energetike i rudarstva) su prezentovali stanje socijalnog dijaloga u Makedoniji, njegova postignuća, probleme sa kojima se suočavaju sa fokusom na metalsku industriju. Drugog dana je upriličen obilazak kompanije Wabtec MZT koja se bavi proizvodnjom kočionih sistema za vagonsku industriju

Naredna konferencija se održava u Albaniji.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"