VESTI
     
 
Državne institucuje, poslodavci i sindikati prihvatili odgovornost za budućnost tekstila, kože i obuće u Srbiji. Evropski partneri dali punu podršku socijalnim partnerima.

Ka održivoj industriji kože, tekstila i obuće u Srbiji
Beograd 22 decembar 2022
Predstavnici poslodavaca, sindikata, univerziteta i vlade sastali su se 6-7. decembra u Beogradu kako bi razgovarali o mogućnostima i izazovima nove Tekstilne strategije EU i tržištu koje se menja.
Srpska industrija tekstila, odeće, kože i obuće (TCLF) zapošljava 60.000 radnika u lancima snabdevanja kućnog tekstila, mode i automobila. Kao zemlja kandidat za članstvo u EU i veliki izvoznik na evropska tržišta, ovaj sektor će biti pod velikim uticajem ciljeva Evropske unije da transformiše tekstilni ekosistem kako bi bio održiv, kružni i konkurentan u globalnoj perspektivi.
Vlada Srbije usvojila je industrijsku strategiju 2021-2030, koja ima za cilj da ispuni zahteve industrijske politike EU, sa fokusom na transformaciju u kružni model poslovanja, digitalizaciju i inovacije. Ministarstvo privrede je saopštilo da za tekstilni klaster to znači ulaganja u ekološki učinak i konkurentnost.
Predstavnici sindikata SSTKOS, Nezavisnost i Industrijski sindikat Srbije pozvali su poslodavce da sa njima rade na unapređenju socijalnog dijaloga, prava na organizovanje i kolektivno pregovaranje i tehnološkog unapređenja proizvodnje.
Privredna komora (PKS) i Udruženje poslodavaca (UPS) govorili su o potrebi poboljšanja konkurentnosti, privlačenja kvalifikovane radne snage i uklanjanja prepreka u zakonu o radu za kolektivno pregovaranje.
Tekstilni klaster FACTS pružio je primer javno-privatne saradnje povezujući 20 izvozno orijentisanih tekstilnih i kožnih kompanija sa univerzitetima kako bi se takmičili u dizajnu i tehnologiji, umesto troškova zarada.
Evropski partneri EURATEKS, COTANCE i industriAll Europe obećali su podršku za master plan koji bi okupio socijalne partnere, vladu i pružaoce obrazovanja da rade za održivu i konkurentnu industriju koja brine o radnicima.
Luc Triangle, generalni sekretar industriAll Europe rekao je:
„Snažan socijalni dijalog nikada nije važniji nego u vremenima tranzicije. Radnici su u srcu zelene i digitalne tranzicije TCLF sektora u Srbiji i trebalo bi da budu uključeni u sve faze ovog puta. Postoji realna šansa da se modernizuje industrija u Srbiji i unaprede radni ambijent i uslovi za radnike, ali za to su potrebna ulaganja i u tehnologiju i u radnu snagu. Pravedna tranzicija za sektor može se desiti samo ako postoje jaki socijalni partneri uključeni u kvalitetan socijalni dijalog. Nastavićemo da podržavamo naše filijale kako bismo osigurali da se TCLF sektori u Srbiji transformišu bez ostavljanja radnika.''
Dirk Vantighem, generalni direktor EURATEKS-a, rekao je:
"Srpska tekstilna industrija nudi veliki potencijal u širem evropskom tekstilnom ekosistemu, kako u oblasti modnog tako i tehničkog tekstila. Njena blizina tržištu EU i kvalifikovana radna snaga su velika prednost na kojoj se može graditi. Strategija EU za tekstil, koja je guranje industrije ka većoj održivosti i većoj transparentnosti, zahtevaće značajan napor srpskih tekstilnih preduzetnika, pa bi srpske vlasti trebalo da pruže podršku industriji i prepoznaju strateški značaj tekstila u srpskoj privredi.
Gustavo Gonzales-Kuijano, generalni sekretar COTANCE, rekao je: „Koža kao obnovljivi materijal je savršeno usklađena sa principima zelene tranzicije i cirkularne ekonomije koje EU promoviše u svojoj TCLF strategiji. Srbija, sa svojim izuzetnim zanatskim umećem u sektoru kože, ima priliku da postane važan igrač u EU. Da bi se to desilo, potrebni su posvećeni biznisi i radnici i podrška Vlade Srbije“.
Karmen Arijas, generalni sekretar CIK, rekla je: „Sanitarna, politička i ekonomska kriza pojačale su potrebu da poslodavci i radnici zajedno, uz podršku Vlade, rade na digitalnoj i kružnoj transformaciji TCLF industrije i promovišu kraće lance snabdevanja u Evropi. Srpske komponente obuće, obuća i kompanije koje se bave proizvodnjom kožne galanterije mogu da igraju veliku ulogu u ovom pogledu. Posebno je važno ulagati u veštine i talente ljudi, glavni adut naše industrije, i imati pristup modernim tehnologijama kako bismo se suočili sa tranzicijom."
Radionica je bila deo projekta socijalnog dijaloga koji finansira EU „Obezbeđivanje održive budućnosti za industriju tekstila, odeće, kože i obuće jugoistočne Evrope“, sprovedenog u saradnji između evropskih industrijskih udruženja EURATEKS, COTANCE, CEC i industriAll Europe. Dvogodišnji projekat pokriva Bugarsku, Hrvatsku, Severnu Makedoniju, Rumuniju i Srbiju, gde TCLF industrije zapošljavaju preko 400.000 radnika.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"