VESTI
     
 
Strategija EU za održiv razvoj i transformaciju kao rezultat partnerstva sindikata i poslodavca.
Ambiciozna evropska industrijska politika za konkurentan i održiv sektor tekstila i odeće
Brisel, decembar 2022. Evropski socijalni partneri u sektoru tekstila i odeće objavili su zajedničko saopštenje.

Zajedničko saopštenje sektorskog odbora za socijalni dijalog 'tekstil i odeća' Evropski sektor tekstila i odeće je spreman za veliku transformaciju koja će uticati i na industriju i na radnike.

Strategija EU za održivi i kružni tekstil ima za cilj da do 2030. godine obezbedi da tekstilni proizvodi koji se plasiraju na tržište EU budu dugovečni i da se mogu reciklirati, a industrija prelazi sa linearnog na kružni poslovni model. Ova strategija je praćena tranzicionim putem EU za otporniji, održiviji i digitalni tekstilni ekosistem koji povezuje zelenu tranziciju sa digitalnom tranzicijom, istovremeno naglašavajući potrebu da sektor ostane konkurentan.

IndustriAll European Trade Union (IndustriAll Europe) i Euratek, koji predstavljaju radnike i poslodavce u sektoru tekstila i odeće, zajedno ističu izazove i mogućnosti gigantske predstojeće transformacije sektora i pozivaju na akciju kako bi se osiguralo da evropska industrijska politika bude odgovara svrsi i omogućava sektoru da se transformiše bez negativnog uticaja na radnike ili evropsku industriju.

Konkretno, evropski socijalni partneri zajednički pozivaju na:

- Aktivnosti EU da garantuju da evropski tekstilni ekosistem ostane konkurentan, uključujući obezbeđivanje jednakih globalnih uslova za igru.

- Mere za povećanje potražnje za održivim proizvodima uključujući kampanje za podizanje svesti, podsticaje kao što su niže stope PDV-a i kriterijume održivosti u javnim nabavkama. Mere za obezbeđivanje pristupa zelenoj i pristupačnoj energiji.

- Propuste u politici koje treba otkloniti, kao što je promovisanje usklađenog pristupa proširene odgovornosti proizvođača širom EU i obezbeđivanje da MSP mogu da koriste uticaj proizvoda na životnu sredinu.

- Radnje kako bi se osiguralo da će Uredba o održivim proizvodima i predstojeći pasoš za digitalne proizvode ponuditi transparentan, predvidljiv okvir pogodan za MSP.

- Ulaganje u privlačenje, obuku i prekvalifikaciju radnika, uključujući konkretnu podršku EU paktu za veštine.

- Odgovarajuće finansiranje, zdrava metrika i pravni podsticaji na regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou za podršku zelenoj i digitalnoj tranziciji tekstilnog i odevnog sektora.

Regionalne i nacionalne vlasti da koordiniraju sa sektorskim socijalnim partnerima kako bi osigurale da zelena i digitalna tranzicija budu fer i pravedna i da ne zaostave industriju, regione ili radnike.

Socijalni dijalog će biti vitalniji nego ikad kako bi se osiguralo da se evropski sektor tekstila i odeće može transformisati u održiviju i digitalniju industriju, a da istovremeno ostane konkurentan na žestokom globalnom tržištu.

IndustriAll Europe, Euratek, i njihove članice, nastaviće da se angažuju u kvalitetnom socijalnom dijalogu i da poštuju kolektivno pregovaranje u skladu sa nacionalnim praksama. Evropski sektor tekstila i odeće ima ponosnu istoriju, a evropski socijalni partneri će nastaviti da rade zajedno na obezbeđivanju otporne i održive budućnosti za industriju i njene radnike za generacije koje dolaze.


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"