VESTI
     
 
IndustriAll Evropa ukazuje na nedostajuće socijalno poglavlje Evropskog zelenog dogovora. Restrukturiranje, Covid 19, dekarbonizacija, digitalizacija, trgovinski i tržišni razvoj ugrožavaju 25 miliona radnih mesta u industriji EU.
Mobilizacija industrijskih radnika Evrope
Brisel, 10.11.2021.

     IndustriAll Europe i njeni sindikati članovi mobilišu se širom Evrope u narednim nedeljama i mesecima da se bore za jaču socijalnu dimenziju evropskih klimatskih politika. Sindikati insistiraju na tome da klimatska akcija zahteva jednako moćan socijalni program.

     Evropa ne može priuštiti loše vođenu tranziciju u kojoj radnici i zajednice plaćaju troškove u godinama koje dolaze. To bi moglo da ugrozi sam evropski projekat. Evropski zeleni dogovor će dramatično ubrzati transformaciju svih naših industrija. 25 miliona proizvodnih radnika u Evropi trenutno se suočava sa ubrzanim promenama i gubitkom radnih mesta i restrukturiranjem usled krize COVID-19 i gubicima radnih mesta i promenama izazvanim dekarbonizacijom; digitalizacija; i trgovinski i tržišni razvoj.     Najznačajnija promena od industrijske revolucije Paket Fit for 55 – koji ima za cilj implementaciju globalnog Pariskog sporazuma o klimi, nedavnog Evropskog zakona o klimi i Evropskog zelenog dogovora – još više će ubrzati transformaciju. U praksi, to znači skoro udvostručenje godišnjih smanjenja emisija koje treba postići do 2030. godine, u poređenju sa trenutno važećim ciljem od -40%. Dodatno smanjenje emisija predstavlja približno utrostručenje godišnjih smanjenja emisija u poređenju sa onim što je EU postigla od 1990-2018.

     Kao sindikati u proizvodnji, rudarstvu i energetici, industriAll Europe i njeni članovi podržavaju cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine i prepoznaju potrebu za povećanom ambicijom da se to postigne. Klimatske promene se dešavaju, a mi imamo ograničeno vreme da izbegnemo najgore scenarije koji će najteže povrediti radnike i najugroženije u društvu i svetu.

     Ovo je najznačajnija industrijska promena od industrijske revolucije! Dakle, klimatska akcija zahteva jednako moćan socijalni program – obećana Pravedna tranzicija se neće dogoditi sama od sebe.

     Paket direktno utiče na mnoge sektore koje predstavlja industriAll European Trade Union, od proizvodnje vozila, uključujući automobilski i vazduhoplovni sektor, do rudarske industrije, energetike i energetski intenzivnih industrija. Skoro svi evropski regioni su pogođeni, ali uticaj nije jednak, a mogućnosti za stvaranje alternativnih radnih mesta za poslove na koje utiču ove tranzicije su takođe veoma nejednake na evropskom nivou.

     Da li su klimatske politike Evrope pogodne da osiguraju socijalno pravednu promenu za radnike?

     Evropski zeleni dogovor i paket Fit for 55 su evropski odgovor da se suoči sa klimatskim izazovom. Ali da li je i evropski zeleni dogovor pogodan za socijalno pravednu strukturnu promenu za radnike u Evropi?

     Nažalost, pred obimom izazova, strukturne politike i politike zapošljavanja koje su u ponudi nisu uspele! I tu leži stvarna i sadašnja opasnost za evropsku političku i regionalnu koheziju. Potrebna je daleko veća ambicija za pravednu tranziciju kako bi se osiguralo društveno prihvatanje Zelenog dogovora, kako bi se izbegli društveni preokreti i rastuće regionalne nejednakosti i rascepi. Društveni poremećaji, usled loše vođene tranzicije, ozbiljno će potkopati sposobnost evropskog zelenog dogovora da uspe i naneti dugoročnu štetu našim ekonomijama i društvima.

     Videli smo i ranije loše vođene tranzicije, a još uvek plaćamo socijalne troškove. Pošto je evropski zeleni dogovor namerna politička intervencija u tržišne snage, evropski političari sada imaju direktnu odgovornost za ostvarivanje pravedne tranzicije i dekarbonizacije bez deindustrijalizacije. Nevidljiva ruka tržišta neće pružiti potrebnu klimatsku ambiciju koja nam je potrebna niti pravičnu tranziciju za radnike i zajednice na koje utiče.

     Evropska kampanja za pravedne strukturne promene: Ništa o nama, bez nas!

     Kako se Evropska unija sprema da primeni mere iz paketa Fit for 55 (sa daljim predlozima koji se očekuju u decembru), i kako će klimatske politike biti uvedene širom kontinenta - organizacije članice industriAll Evrope odlučile su da je vreme za intenziviranje borba za jaču socijalnu dimenziju klimatskih politika širom Evrope je sada!

     Sa sloganom „Ništa o nama, bez nas! Za postizanje pravedne tranzicije potreban je glas industrijskih radnika“, industriAll Europe i njeni članovi danas pokreću kampanju širom Evrope, pozivajući evropske institucije i nacionalne vlade da unesu fundamentalna poboljšanja u socijalnu dimenziju Zelenog dogovora. U tom cilju imamo pet ključnih zahteva:

     - Resursi: Priprema radnika za tranziciju zahteva adekvatna ulaganja. Nakon godina sindikalne kampanje, sada imamo Fond za pravednu tranziciju: novi, namenski finansijski instrument od 17,5 milijardi evra fokusiran na regione sa intenzivnim ugljem i ugljenikom. Ali moramo biti iskreni: ovo je neadekvatno da se odgovori na izazov čak iu ovim sektorima da podrži prelazak sa posla na posao, programe prekvalifikacije i usavršavanja. Štaviše, izostavlja neke važne i teško pogođene industrije. Na primer, trenutno ne postoji okvir za upravljanje promenama u sektorima proizvodnje vozila, uključujući automobilski sektor EU i njen lanac snabdevanja.

     - Potrebno je detaljno mapiranje zaposlenosti u evropskim regionima da bi se upravljale strukturnim promenama ciljanim i odgovarajućim merama. Bez preciznog razumevanja koji su poslovi u pitanju, na koje radnike to utiče i gde, koji su njihovi trenutni kvalifikacioni profili i koje veštine i kvalifikacije će biti potrebne – programi prekvalifikacije i usavršavanja ne mogu biti prilagođeni da bi se obezbedio prelazak sa posla na posao. Ova analiza za sada nedostaje.

     - Predviđanje promena i socijalni dijalog za sve radnike: Evropski parlament je 2013. godine predložio evropski pravni okvir o predviđanju i upravljanju promenama. Takav okvir bi trebalo da se stvori kako bi se osiguralo da radnici imaju pravo da zajedno odlučuju o tranziciji na svojim radnim mestima i regionima, i da se ojača socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Ne smemo ponoviti greške prethodne finansijske i ekonomske krize, gde su radnička prava i kolektivno pregovaranje bila ograničena ili skraćena.

     - Paket prava koja osiguravaju da tranzicije budu glatke za pojedinačne radnike. Transferi zapošljavanja moraju biti osigurani kroz aktivne politike tržišta rada koje promovišu obrazovanje i obuku, programe prekvalifikacije i usavršavanja, cjeloživotno učenje i odgovore na potrebe za vještinama za nove tehnologije. Svaki radnik, bez obzira na ugovor, mora imati pravo na kvalitetno usavršavanje i doživotno učenje. Sistemi socijalne zaštite moraju zaštititi one koji su žrtve promjena i ne mogu imati koristi od prekvalifikacije i usavršavanja.

     - Na kraju, zahtevamo bolju koordinaciju svih oblasti politike i planiranja politike na nivou EU, država članica i regionalnog nivoa. Sveobuhvatne industrijske politike sa adekvatnim javnim ulaganjima su suštinska komponenta ovoga: moramo da obezbedimo postepeno otvaranje novih radnih mesta pre nego što se radna mesta postepeno ukidaju. Politikom štednje sigurno nećemo moći da odgovorimo na izazove transformacije ka klimatskoj neutralnosti!

     Pridruži nam se!

     IndustriAll Europe i njeni članovi sindikata mobilišu se širom Evrope u narednim nedeljama i mesecima da se bore za jaču socijalnu dimenziju evropskih klimatskih politika, za dobra i održiva radna mesta i za pravednu budućnost industrijskih radnika. Ako ne uspemo u ovom zadatku, igramo na ruku populistima – potencijalno stavljajući na kocku sam evropski projekat. Pridružite nam se – idemo dalje od slogana da obećanje da „niko neće biti zaostao“ postane stvarnost širom Evrope.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"