VESTI
     
 
IndustriAll Evropa zahteva od struktura Evropske unije da Strategija EU za tekstil treba da obezbedi pozitivnu budućnost, ne samo u pogledu životne sredine, već i za stotine hiljada radnika u Evropi čija sredstva za život zavise od sektora.“
Buduća strategija EU za tekstil koja štiti radnike i planetu
petak 15.10.2021
TCLF mreža - iAE onlajn sastanaku 15.10.2021 IndustriAll Europe objavljuje svoje zahteve za ambicioznom strategijom EU za tekstil koja se bavi različitim izazovima u celom lancu snabdevanja i štiti radnike i planetu. Sindikati smatraju da istinski održiva i kružna tranzicija za tekstilni ekosistem mora sagledavati prava radnika, stvarati pristojna radna mesta, insistirati na visokim ekološkim standardima na međunarodnom nivou, biti podržana na regionalnom, nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, i što je najvažnije, treba da bude uspostavljene kroz angažovanje zainteresovanih strana i dijalog sa socijalnim partnerima.
„Uspešna tranzicija ka održivijem i kružnom evropskom tekstilnom sektoru zahtevaće da se svi evropski akteri okupe i dogovore o zaista kombinovanim naporima.“
Danas su se sindikati koji predstavljaju tekstilne radnike širom Evrope sastali kako bi razgovarali o oporavku sektora nakon krize COVID-19 i da bi podržali objavljivanje dokumenta o stavu IndustriAll Europe o strategiji EU za tekstil. Sindikati insistiraju na tome da se istinski održiva strategija EU za tekstil mora fokusirati na radnike kao i na životnu sredinu.
Strategija EU za tekstil, koju bi Evropska komisija trebalo da objavi pre kraja godine, opisana je kao plan koji će pomoći EU da pređe na klimatski neutralnu i cirkularniju ekonomiju, gde su tekstilni proizvodi dizajnirani da budu trajniji , za višekratnu upotrebu, popravku, recikliranje i energetski efikasan. Evropska komisija se nada da strategija osigurava da se tekstilni sektor može oporaviti od krize COVID-19 na održiv način tako što će evropski sektor učiniti konkurentnijim, primjenom procesa cirkularne ekonomije tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda i ulaganjem u istraživanje i inovacije.
Judith Kirton-Darling, zamenica generalnog sekretara za industriju za celu Evropu, rekla je: „Industrija tekstila i odevnih predmeta teško je pogođena pandemijom COVID-19 zbog zatvaranja maloprodajnog sektora i zaustavljanja daljeg korisnika, kao što je automobilski sektor. Mnogi tekstilni radnici su patili tokom pandemije, bilo smanjenjem plata, ili čak gubitkom posla, zbog pada potražnje. Međutim, ovi radnici su takođe bili kritični u pravljenju maski i drugih oblika LZO koji su nam očajnički potrebni i koji su nam potrebni. Strategija EU za tekstil treba da obezbedi pozitivnu budućnost, ne samo u pogledu životne sredine, već i za stotine hiljada radnika u Evropi čija sredstva za život zavise od sektora.“
Dokument o poziciji IndustriAll Europe, koji pokriva kako dekarbonizirati sektor od početka do kraja, od pristupa održivim sirovinama do nove infrastrukture za sakupljanje i reciklažu, takođe insistira na snažnom zakonodavstvu o dužnoj pažnji ljudskih prava, akcijama za borbu protiv nepoštene trgovinske prakse i dalje mere za izjednačavanje globalnih uslova. Evropski sindikati ističu da zelena i digitalna tranzicija industrije mora biti podržana snažnim okvirom politike EU koji je kohezivan i koji se bavi izazovima sa kojima će se sektor suočiti, uključujući veće troškove (npr. promene u proizvodnim procesima i pristup čistoj energiji) , tehničke poteškoće koje će zahtevati ulaganja u istraživanje i razvoj, i zakonodavstvo (npr. za otpad).
Judith Kirton-Darling, dodala: „Uspešna tranzicija ka održivijem i kružnom evropskom tekstilnom sektoru zahtevaće da se svi evropski akteri okupe i dogovore o zaista kombinovanim naporima. Tekstilni radnici će biti u srcu tranzicije ka održivijem i kružnom tekstilnom ekosistemu i oni i njihove zajednice moraju biti podržani kako bi se osiguralo da ovo bude uspeh.''
 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"