VESTI
     
 
U „Magna Seating“ održan redovni mesečni sastanak Industrijskog sindikata Srbije(ISS) i poslovodnog rukovodstva. ISS kontaktiran od strane Mendy Stoeckel HR direktora Evropa-Azija Pacifik. Kolektivni ugovor 1.11.2021. godine.
„Magna Seating“ na putu socijalnog dijaloga
Odžaci, 23.10.2021.

     Mesečni sastanak IS „Magna Seating“ sa predstavnicima poslodavca održan je 22. oktobra 2021. godine u sedištu poslodavca sa tri meseca „zakašnjenja“ a sastanak je započeo sa 43 minuta zakašnjenja poslodavca.

     Ovo zakašnjenje je prokomentarisao Dragan Matić predsednik Industrijskog sindikata Srbije iskazujući ljutnju i upozorenje da je takvo ponašanje neprofesionalno ali svojstveno „Magni“. Ranije dogovoreni dnevni red je dopunjen razmatranjem dopisa koje je Mendy Stoechel HR director Europe-Asia Pacific uputila predsedniku IS „Magna Seating“ Bogdanu Stojkoviću kao i odgovor koji je autorizovan od Dragana Matića (prilog).

• Sindikat je ukazao da se poslodavac ponaša neprofesionalno, naročito služba HR koja je jedino ovlašćena da komunicira sa sindikatom u situaciji kada šef te službe Aleksandar Popović, je više u pogonu Aleksinac, nego u „Magna“ Odžaci. Osoba koja ga kao menja je bez ikakvih ovlašćenje, nekompetentna a daje sebi slobodu da sa oglasnih tabla skida informatore sindikata.

• Radnicima se nude sporazumni raskidi radnog odnosa uz pretnje, ucene i mobing, sa pretnjom otkaza, pozivajući se na neke navodne prekršaje (škart). Sindikat se oglasio i pozvao sve radnike da bez sindikata ne idu na sastanke kao i da od poslodavca traže napismeno ponude Sporazumnog raskida, koje poslodavac do sada nije davao radnicima. Po zakonu radnik ima pravo da to razmotri (konsultuje sindikat, advokata,.. (tek tada odluči). U slučaju utuženja poslodavca sindikat će radnicima obezbediti besplatnu pravnu i advokatsku zaštitu bez obzira da li su članovi ili nisu članovi sindikata.

• Posle niza inicijativa i zahteva od strane sindikata da Odbor za ZZBR ( Zaštitu zdravlja i bezbednost na radu) radi unutar fabrike (opstrukcija traje više od godinu dana) na pitanje Dragana Matića da li „Magna“ ima OZZBR, advokat i HR menadžer su odgovorili „NEMA“. Sindikat zahteva da se obznani sva dokumentacija (ako je ima) rada odbora za 2019. god.-2021. godinu, sa napomenom da je Odbor kako-tako funkcionisao 2019. godine i polovinom 2020. godine. Kad kažem funkcionisao, mislim na delimično poštovanje zakonske regulative i učešće sindikata u radu Odbora.

• Poslodavac je uputio zahtev sindikatu da mu se dostavi Rešenje o reprezentativnosti sindikata u kompaniji i ako je on to rešenje izdao 14.12.2018. godine nadajući se da sindikat to nema kao što ga verovatno nema ni poslodavac. Ovo je pokušaj usporavanja procesa potpisivanja Kolektivnog ugovora.

• Razmatrana je problematika potpisivanja Kolektivnog ugovora i dogovoreno da poslodavac sindikatu dostavi način obračuna zarada koji je trebalo da poslodavac dostavi u decembru 2019. godine i da se to pridoda delovima Kolektivnog ugovora koji su devet meseci pregovarani i usaglašeni sa poslodavcem. Poslodavac je ukazao da je zahtev sindikata da ishrana u toku rada „Topli obrok“ u iznosu 2 evra dnevno prevelik i da je sadašnjih 1 evro dnevno dovoljno. Vrednost obroka u fabričkoj kantini koji sadrži kuvano jelo iznosi 2 evra i to nas je rukovodilo tokom pregovora, što je poslodavac i prihvatio u 2019. godini.     Kao što se u dopisu Mendy Stoeckel HR direktora Evropa –Azija Pacifik vidi, problemi u auto-industriji i njihovim kooperantima će potrajati, te stoga treba sačuvati kapacitete i radnike.

     ISS je na sastanku ukazao da su sadašnje zarade male troškovi života porasli a prisutni nivo zarada j e za oko 20% manji nego 2019. godine.

     Neophodnost da se radnici šalju van fabrike je naterala poslodavca da radnike šalje na godišnje odmore ne poštujući u potpunosti zakonsku regulativu a zakonsko ograničenje plaćenog odsustva od 60% na Magnine plate bi bilo katastrofa za zaposlene. Poslodavac je nakon izlaganja Dragana Matića predsednika Industrijsko g sindikata Srbije najavio da sprema određeno rešenje za situaciju koju je sindikat prezentovao i da će 25.10., ponedeljak „iznenaditi“ radnike i sindikat.

     Sve ovo ukazuje da „Magna Seating“ ide dobrim putem, da upozorenja sindikata nailaze na razumevanje i da razvijanjw i poboljšanje socijalnog dijaloga predstavljaju garant opstanka preduzeća.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"