VESTI
     
 
Održana VIII sednica Glavnog odbora Industrijskog sindikata Srbije.Vidan napredak sindikata na svim nivoima. Poslodavci neprijateljski nastupaju ka sindikatu. „Magna Seating“ Odžaci radi na progonu sindikata iz preduzeća.
Sindikat u napretku uz napade poslodavaca
Beograd, 06.03.2020.

VIII sednica Glavnog odbora Industrijskog sindikat Srbije (ISS) je održanau Beogradu. Izveštaj o radu je podneo predsednik ISS Dragan Matić i on je bio podeljen u dva dela.

U prvom delu izveštaja su izneta sva događanja na domaćem i međunarodnom planu koje je ISS imao kao i izveštaj Nadzornog odbora.

Oba izveštaja su jednoglasno usvojena a zatim se prešlo na razmaranje situacije u Magna Seating-Odžaci. Mesecima poslodavac čini sve da se rad IS Magna Seating uguši i u tom nastojanju se krše zakoni Republike Srbije, sprovodi šikana i progon članova sindikata, radnici sa ranama na telu i gušenjem rade a da poslodavac ne preduzima ni jednu zakonom propisanu radnju da radnici rade u zdravoj i bezbednoj sredini. Poslodavac odbija da konstituiše Odbor za bezbednost i zdravlje na radu, zabranjuje da fabrička zdravstvena stanica dostavi ISS broj radnika koji su u poslednjih šest meseci zatražili pomoć vezano za osipe i rane po koži, kao i ozbiljne probleme sa disajnim organima.

ISS je izvršio prijavu Inspektoratu za rad i očekujemo da će Inspektorat u hitnom roku odreagovati. Punu podršku ISS je data od IndustriAll Evropa , IndustriAll Global , radničkih veća Kelna i Vestfalije i IGM- sindikat metalaca Nemačke.

Poslodavac je ukrao službenu poštu ISS koja je upućena IS Magna Seating od strane Inspekcije rada. Poslodavac nije izvršio obustavu sindikalne članarine značajnom broju naših članova pa i samom predsedniku Daliboru Antanasijeviću. Slede krivične prijave za kađu pošte i sindikalnu članarinu.Glavni odbor je podržao Plan aktivnosti za 2020. godinu koji je dat od strane rukovodstva ISS a fokus je obrazovanje mladih i dalje brojčano jačanje sindikata.


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"