SAOPŠTENJE PREDSEDNIKA GSM-A NEZAVISNOST DRAGANA MATIĆA
     
 

S A O P Š T E NJ E


GSM „Nezavisnost“ već duže vreme prati situaciju u AD „MOTINS“, želeći da kao reprezentativni partner doprinese konsolidaciji teške ekonomske i socijalne pozicije radnika i preduzeća a.d.“Motins“. Rukovodeći se stavom da je strateški važno očuvati „Motins“ Odbor poverenika a.d. „Motins““Nezavisnost“ je uvažio inicijativu rukovodstva firme i u više navrata učestvovao u pregovorima-dogovorima oko smanjenja zarada i drugih prava radnika koja su predviđena Zakonom i PKU Motinsa. Takve ustupke smo napravili svesni da novca za redovne zarade nema i da poslovanje ide otežano, opterećeno i prinudnim naplatama od strane Republičke uprave javnih prihoda. Koperativni stav sindikata a.d. „Motins“ „Nezavisnost“ je u jednom trenutku doveden u pitanje uvođenjem minimalne zarade koja nije odbijena od strane Sindikata „Nezavisnost“, ali je uslovljena zahtevom da se od strane direktora izradi dokument „Strategija i mere za prevazilaženje krize u „Motinsu“. Takav stav je zauzet od strane Odbora poverenika a.d. „Motins“ „Nezavisnost“ i sa tim stavom pregovarački tim je otišao na pregovore. U toku samih pregovora postalo je jasno da „Strategija i mere za prevazilaženje križe u Motinsu“ u pisanom obliku nema uz obrazloženje da će biti urađena u januaru 2007.god. Predsednik sindikata a.d. „Motins“ „Nezavisnost“, Ilija Smiljić, je insistirao na tome, ali su ostali pregovarači tj. članovi „Nezavisnosti“ insistirali da se stavi potpis na sporazum i ako nisu imali mandat da to urade ako nema urađene „Strategija i mera za prevazilaženje krize u Motinsu“.

Takav stav je iznuđen, tumačenjem direktora da ako potpisa „Nezavisnosti“ nema, neće biti ni isplate zarada u a.d Motinsu. Takav stav rukovodstva nema utemeljenje u zakonskoj regulativi i direktor može isplatiti zaradu i druga primanja bez da sindikati o tome odlučuju, a kamoli nešto potpisuju. Rukovodstvo firme je tvrdoglavo insistiralo da Predsednik „Nezavisnosti“ stavi svoj potpis i podržano od pregovaračkog tim „Nezavisnosti“ dovelo je Predsednika Smiljića u situaciju da on to i uradi i ako za to nisu imali mandat. Kolega Smiljić me je lično o tome obavestio i ponudio ostavku na mesto predsednika Sindikata ad „Montins“ „Nezavisnost“, koju sam odbio i naložio mu da potpis povuče. Nezadovoljni ovim mojim stavom deo Odbora poverenika a.d. „Motins“ „Nezavisnost“ smenjuje predsednika Smiljića i o tome me izveštava. Na sastanku od 8.12.2006.god. održanog u Montinsu, uz moje prisustvo i prisustvo potpredsednice GSM „Nezavisnost“ Gordane Aleksić dato je pojašnjenje Odboru sindikata da je njihova odluka u suprotnosti sa Statutom i Pravilima o radu Odbora poverenika GSM „Nezavisnost“ te da će se čitav slučaj razmatrati na Predsedništvu GSM „Nezavisnost“ koje će zauzeti konačan stav o događajima u Motinsu.

Takav dogovor je doveo pojedine članove Odbora poverenika „Nezavisnost“ da počnu da daju tumačenja po njihovom nahođenju i da zahtevaju od članova „Nezavisnosti“ da se isčlane. Podsećamo vas da ste svi vi koji ste članovi „Nezavisnosti“ a.d Motins slobodnom voljom potpisali pristupnicu sindikatu i time stekli prava, ali i obaveze da poštujete Statut i pravila Sindikata te da se ponašate u skladu sa njim. Svaki pojedinac, član „Nezavisnosti“ će snositi posledice u okviru sindikata ako se utvdi, uz poštovanje procedure u takvim slučajevima, da je radio protiv interesa Sindikata, ne poštujući Statut i Pravila. Do odluke-stava Predsedništva GSM „Nezavisnost“, predsednik Ilija Smiljić je dužan da obavlja poverene mu poslove i da se uz poštovanje Statuta sindikata stara da zaštiti interese našeg članstva u Motinsu.

Na kraju posebno ističem da Sindikat „Nezavisnost“ ni jednog trenutka nije pomislio, a kamoli radio na tome da se Motins destabilizuje, a već narušeni međuljudski odnosi pogoršaju. Direktor Motinsa može u svakom trenutku da isplati sve prinadležnosti koje pripadaju zaposlenom, a mi kao sindikat „Nezavisnost“ dodajemo uz uvažavanje ekonomske situacije i moći koje a.d Motins u ovom trenutku ima. Insistirali smo kod starog direktora da se uradi „Strategija i mere za prevazilaženje krize u a.d „Motins“, pa to tražimo od novog direktora. Smatramo da je ostavka direktora Perice, uz puno uvažavanje njegovog zdravstvenog stanja, došla u lošem trenutku kako za Motins tako i za radnike. Sindikat „Nezavisnost“ će svim svojim kapacitetima raditi na poboljšanju situacije u Motinsu, ali se od nas ne može tražiti da gazimo interese članova sindikata „Nezavisnost“ i svih zaposlenih.

Beograd,18.12.2006.god. GSM NEZAVISNOST

Dragan Matić, predsednik

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"