VESTI
     
 
Održana III sednica Predsedništva Industrijskog sindikata Srbije. Rast članstva i novi sindikati obeležili rad ISS u 2023. godini. Linglong, Aptiv, Magna nosioci diskriminacije članova i Industrijskog sindikata Srbije.
Održana III sednica Predsedništva Industrijskog sindikata Srbije
Beograd, 20.10.2023.

Treća sednica Predsedništva Industrijskog sindikata Srbije je održana u Beogradu a izveštaj o radu ISS za period 10.03-20.10.2023. podneo je predsednik Glavnog odbora ISS, Dragan Matić.

„Glavni odbor ISS koji smo održali 10. marta ove godine je rezultirao zaključcima koji su opredelili sve naše aktivnosti u proteklom periodu. Rekli smo da hoćemo nove organizacije, novo članstvo, mlade ljude, stabilne finansije, saradnju sa domaćim sindikatima i veći uticaj u preduzećima gde imamo sindikate. Rekli smo i to smo ostvarili. Da li može bolje? Može a za to je potrebno da se proširi broj ljudi koji rade na tome da budemo još uspešniji i uticajniji.“ naznačio je Matić na početku izlaganja. Ove aktivnosti su pratili napadi, diskriminacija i zlostavljanje naših članova u Linglongu, Aptivu, Magni, FCC Kikinda koji nažalost u Aptivu i Magni imaju podršku prestavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije koji u tim preduzećima imaju svoje predstavnike.Tradicionalno i višegodišnje neprijateljkstvo Samostalnog sindikata Zastava oružje prema Industrijskom sindikatu Srbije i našim predstavnicima je ušlo u fazu dijagnoza za pojedine članove Samostalnog sindikata Zastava oružje. To nije sprečilo Industrijski sindikat Zastava oružje da izbori reprezentativnost i pored opstrukcija koje su dolazile od strane Samostalnog sindikata Zastava oružje.Otkaz koji je Linglong uručio predsedniku Industrijskog sindikata Linglonga Branku Novakovu je rezultirao Rešenjem Inspekcije rada o vraćanju Branka na posao, poslodavac odbija da nalog Inspekcije rada sprovede, krenulo je kažnjavanje, tužba od strane Industrijskog sindikata Srbije za štetu, tužba za zlostavljanje i tužba za diskriminaciju.

Finansijsko zbrinjavanje kolege Branka je preuzeo Fond solidarnosti Industrijskog sindikata Srbije.

U Aptivu slično kao u Linglongu, samo još nema otkaza ali ima zlostavljanja, diskriminacije, pretnji i video nadzor nad predsednikom Industrijskog sindikata Aptiva Žarkom Grujičićem i članovima Industrijskog sindikata Aptiv.

Inspekcija rada je povodom prijave Industrijskog sindikata Srbije za nepoštovanje Zakona o radu u Aptivu poslala dopis u kome stoji da je“nadziranom subjektu (Aptiv) ukazano na obaveze koje su propisane članom 210 i 211 Zakona o radu. Aptiv odbija da Industrijskom sindikatu „Aptiv“dodeli prostor za rad sindikata, kao i da odredi pripadajući broj sati predsedniku i članovima Odbora Industrijskog sindikata Aptiva za sindikalni rad.

Industrijski sindikat Srbije je započeo utuženje Aptiva a obeshrabruje činjenica da u svim tim aktivnostima progona aktivnu i ostrašćenu ulogu imaju predstavnici Samostalnog sindikata Aptiv.

Dobre vesti stižu iz DAD Draxlmaier Zrenjanin gde je nakon pregovora Industrijski sindikat DAD Draxlmaier izdejstvovao značajno povećanje zarada. DAD Draxlmaier je dobar primer partnerstva i socijalne odgovornosti poslodavca i sindikata.

U HBIS-Železara Smederevo je došlo do pomaka u ostvarivanju uslova za rad Industrijskog sindikata HBIS. Potrebno je potpisati Sporazum o uslovima rada Industrijskog sindikata HBIS.

Međunarodna sindikalna saradnja je na željenom nivou, startovali su projekti BTUC4R-Izgradnja sindikalnih kapaciteta, socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i održivi industrijski razvoj u JIE“kao i projekat „Izazovi i novi pristup socijalnom dijalogu u metalskoj industriji nakon Covid krize.“ Nosilac projekta je bugarski sindikat „Metalici“ uz podršku Evropske komisije, IndustriAll Evrope i IGM.

Industrijski sindikat Srbije je aktivno uključen u događanja vezana za implementaciju nemačkog Zakona o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja, koji je od značaja za radnike u nemačkim firmama kao i njihovim kooperantima koji posluju u Srbiji.

Predsedništvo je izvršilo verifikaciju novih imenovanja u odborima Industrijskog sindikata Srbije i Predsedništvu ISS.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"