VESTI
     
 
Elektro automobili kao opasnost po radna mesta. Države bogate kobaltom, litijumom, bakrom iniklom na udaru multinacionalnih kompanija kojima zagađenje životne sredine i zdravlje ljudi nisu prioritet. Razvoj traži žrtve “ kažu oni koji se enormno bogate. ”Šta raditi i kako se organizovati?” pitaju sindikati.
Organizovanje je ključno u rastućoj industriji baterija
Budimpešta, 06.10.2023

IndustriALL Global Union i IndustriAll European Trade Union održali su svoj prvi zajednički sastanak o lancu snabdevanja baterijama u Budimpešti, 5. i 6. oktobra. Učesnici su zajednički globalni sastanak ocenili kao pozitivno i uspešno iskustvo. Obe organizacije će istražiti dalju međunarodnu saradnju i razviti buduće aktivnosti za podršku filijalama u organizovanju radnika u celom lancu snabdevanja baterijama.Lanac snabdevanja baterijama brzo raste i širi se, podstaknut rešavanjem klimatskih promena i sve veće potražnje za električnim vozilima (EV), a sa tim i masovnom tranzicijom poslova i veština. Samo u Evropi će verovatno biti otvoreno 800.000 novih radnih mesta vezanih za baterije u narednim godinama. Globalno, očekuje se da će oko 2030. godine biti otvoreno ukupno 10 miliona radnih mesta u lancu vrednosti baterija, od čega više od polovine u zemljama u razvoju. Većina radnika u sektoru je novozaposlena i obučena, uključujući radnike migrante, a drugi su prekvalifikovani i obučeni sa postojećih poslova koji nestaju.Svaki region, svaki sektor čine različite delove lanca snabdevanja baterijama, od rudarstva i prerade do proizvodnje i montaže. Borba za glavne sirovine (kobalt, litijum, bakar i nikl) dovodi do kršenja ljudskih prava i neprihvatljivih ekoloških posledica: dečijeg rada, uništavanja životne sredine autohtonih naroda, ekološke destrukcije, nestašice vode itd. relativno visok nivo sindikalnih radnika, ali se broj smanjuje duž lanca snabdevanja, gde se kršenja prava radnika povećavaju. Mnogi radnici širom lanca snabdevanja baterijama ostaju neorganizovani ili su gurnuti iz pristojnih u nesigurne.

IndustriALL Global Union i IndustriAll European Trade Union predstavljaju radnike u celom lancu snabdevanja baterijama. Ovo otvara priliku za sveobuhvatnu, međusektorsku i održivu strategiju lanca snabdevanja za poboljšanje efikasnosti procesa dužne pažnje, sprovođenje radničkih i ljudskih prava i promovisanje pristojnih uslova rada.„Ova industrija brzo raste i moramo da napravimo strategiju kako će sindikati držati korak i organizovati radnike. Moramo pronaći praktične načine da organizujemo naše radnike i izgradimo našu solidarnost. Takođe su nam potrebni instrumenti politike i moramo da se pobrinemo da radnici budu zaštićeni“, kaže Kan Matsuzaki IndustriALL pomoćnik generalnog sekretara.

„Moramo se organizovati, moramo osigurati da imamo industrijsku moć. Treba nam mesto za stolom, moramo biti deo diskusije. Sindikati ne mogu da uđu na kraju kada su političari i multinacionalne kompanije već donele odluke. Moramo da budemo deo procesa od samog početka“, rekla je Džudit Kirton-Darling, vršilac dužnosti zajedničkog generalnog sekretara za industrijsku Evropu.

U narednim godinama, IndustriALL i industriAll European će se fokusirati na:


  • Savez sindikata za okupljanje sindikata u celom lancu snabdevanja radi organizovanja radnika i promovisanja osnovnih radničkih prava i dostojanstvenog rada; (npr. proizvodnja električnih baterija u Evropi, Severnoj Americi i Azijsko-pacifičkom regionu, evropski projekat organizovanja baterija, litijum trougao između Argentine-Bolivije- Čile, lanac snabdevanja baterijama u Indoneziji, rudarska mreža u podsaharskoj Africi)

  • Pravedna tranzicija koja razvija održivu industrijsku politiku i adekvatno finansiranu strategiju lanca snabdevanja, obezbeđuje programe prilagođavanja radne snage usredsređene na radnike, zamenjuje pogođena radna mesta pristojnim i sindikalnim poslovima i unapređuje saradnju sever-jug i jug-jug; (npr. European Batteri Alliance, IA-IAE zajednički program o pravednoj tranziciji za industrijske radnike, pilot projekat implementacije vodiča za praksu Just Transition)

  • Due Diligence ljudskih prava koji omogućava sindikatima da pozovu na odgovornost multinacionalne kompanije u lancu snabdevanja baterijama koristeći pristupačne pravne mehanizme; (npr. osnovne konvencije MOR-a, zakoni o dužnoj pažnji u Evropi, IRMA standardi, GBA pasoš baterije)

  • Socijalni dijalog za snažno (sektorsko) kolektivno pregovaranje radi poboljšanja uslova rada, nivoa plata i zdravlja i bezbednosti u celom brzorastućem lancu snabdevanja izgradnjom moći radnika; (npr. implementacija IAE-IAG izjave o produbljivanju saradnje u izgradnji moći sindikata, Evropska direktiva o minimalnoj zaradi)

  • Efikasno informisanje radnika, konsultacije i učešće koje omogućavaju sindikatima, kompanijama, vladama i ključnim zainteresovanim stranama da se angažuju u formulisanju nacionalnih politika koje uzimaju u obzir interese radnika.

  • Rodna ravnopravnost: rodno odgovorna strategija kako bi se osiguralo da žene imaju svoj udio u dobro plaćenim poslovima, da primaju jednaku platu za rad jednake vrijednosti i eliminišu nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu vezanom za baterije;

  • Baterijska platforma, koja povezuje sindikate i ključne zainteresovane strane za razmenu informacija, podršku implementaciji HRDD i izgradnju snage radnika u celom lancu snabdevanja; (npr. IRMA, DriveSustainabiliti, Global Batteri Alliance, GoodElectronics mreža, SOMO, itd.)


U radu konferencije su učestvovali i predstavnici sindikata iz Srbije, predstavnik Samostalnog sindikata metalaca Srbije, dok su predstavnici Industrijskog sindikata Srbije bili Dalibor Antanasijević organizator IndustriAll Evropa za Srbiju i Marko Kolarević iz IS Aptiv Novi Sad.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"