VESTI
     
 
Međunarodna organizacija rada (MOR) kancelarija u Srbiji je organizovala Obuku za usklađivanje poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja. Predstavljen i Priručnik o žalbenim mehanizmima, način funkcionisanja, planiranje i struktura žalbenog mehanizma.
Žalbeni mehanizmi za radnike u automobilskoj, elektro i tekstilnoj industriji u Srbiji
Beograd, 02.10.2023.

MOR kancelarija u Srbiji je organizovala Obuku za usklađivanje poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja, na osnovu nemačkog zakona koji se sprovodi u 2023. godini.

Mnogobrojni učesnici iz redova poslodavaca, sindikata, ministarstava, kao i predstavnici MOR-a, UN, GIZ-a, Ambasade Nemačke, Povereništva za zaštitu ravnopravnosti, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova te advokatske kancelarije Spasojević su u jednodnevnom radu dali doprinos da se Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja vezanim za nemačke kompanije koje posluju u Srbiji. Ovim zakonom se svi direktni i indirektni kooperanti nemačkih kompanija obavezuju da zakon primene i poštuju.

Centralna tema je bila Obuka za usklađivanje poslovanja preduzeća sa propisima o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja koje nemački zakon propisuje. Akcenat je dat na ukazivanju šta nemački zakon znači za dobavljače u Srbiji, kako funkcionišu interni žalbeni mehanizmi sa osvrtom na proces kreiranja. Govorilo se i o načinu uočavanja kršenja zaštićenih prava, eksternim žalbenim mehanizmima i gledanja na zakon od strane nemačkih kompanija.

Objašnjena je i uloga BAFA Agencije koja se bavi prijavama i procesuiranjem prijava od strane sindikata i radnika a ukazano je i da kazne za domicijelnu nemačku kompaniju mogu biti do 8 miliona evra ili 2% od godišnje zarade kompanije ako se zakon ne poštuje.

Industrijski sindikat Srbije sa dužnom posvećenošću prati događanja vezana za Zakon i planira da izvrši obuku za sve sindikate koji deluju u kompanijama koje zakon prepoznaje. Obuku ispred ISS su pratili predsednik ISS Dragan Matić i pravni savetnik i advokat ISS Srđo Šćekić.
 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"