VESTI
     
 
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, govor o stanju Evropske unije 2020 Evropski industrijski radnici, zabrinuti za budućnost svojih poslova i zajednica, moraju da budu uvereni u podršku EU industriji. Oni pozivaju na snažan industrijski plan za Evropu, koji je od suštinskog značaja za borbu protiv klimatskih promena, izgradnju strateške autonomije, stvaranje prosperitetne EU, ne ostavljajući nijedan region iza sebe i za mir.
Evropska komisija za sigurna radna mesta u Industriji Evrope
Brisel , 15.09.2023

Ovo će biti poslednji govor ovog tima Komisije o stanju Evropske unije. Mandat Komisije se bliži kraju. Sve se više govori o evropskim izborima 2024. Svakog dana čitamo o poslovima koje različiti komesari traže ili za koje se takmiče. Ali zajedno sa 32 miliona radnika u proizvodnji, rudarstvu i energetici u Evropi, fokusirani smo na sprečavanje rastućeg talasa deindustrijalizacije i rastuće nejednakosti u Evropi. Od ključne je važnosti da se lideri EU uhvate u koštac i usredsrede svoju pažnju na odbranu i transformaciju našeg industrijskog tkiva kako bi se obezbedila dobra radna mesta u industriji danas i u budućnosti. Poslovi koji podupiru današnji prosperitet i sutrašnju održivost.

Tokom poslednje četiri godine, evropska proizvodnja i njena radna snaga suočili su se sa talasima krize bez presedana. Bez detaljnog ponavljanja poslednjih nekoliko godina, ovo uključuje društveni i ekonomski uticaj pandemije, prekide u industrijskom lancu snabdevanja koji su otkrili našu tešku zavisnost od drugih u pogledu vitalnih sirovina, komponenti i dobara, rat u Evropi i energetsku krizu koja je osakatila domaćinstva i naše osnovne industrije. Smanjenje, pad proizvodnje i zatvaranje lokacija u našim osnovnim industrijama omogućili su pad potrošnje električne energije u EU prošle godine, promovišući značajan pad proizvodnje u ovim sektorima.

Ovi talasi krize dolaze pošto je cunami zbog vanrednog klimatskog stanja učinio akciju još hitnijom. Ovo leto je još jednom istaklo dramatične posledice klimatskih promena i potrebu za društveno pravednom ekološkom tranzicijom. Svi smo u ovome zajedno. Put ka klimatskoj neutralnosti je sada postavljen zakonom, ali bilo da se radi o energetski intenzivnim industrijama koje su obuhvaćene reformom sistema trgovanja emisijama (ETS) i mehanizmom za prilagođavanje granica ugljenika (CBAM), ili u automobilskoj industriji koja radi na postepenom ukidanju unutrašnjeg sagorevanja motora do 2035. godine, radnici se suočavaju sa dubokim promenama bez adekvatnih alata za predviđanje i upravljanje njima. Bez okvira pravedne tranzicije.

Ubrzana digitalizacija i dekarbonizacija se dešavaju u globalnom ekonomskom kontekstu tenzija, prestrojavanja i asimetrije među velikim ekonomijama. Nacionalne subvencije, odredbe o lokalnom sadržaju, ograničenja izvoza, viškovi i damping prevladavaju nad multinacionalnim pravilima i institucijama i preoblikuju globalizaciju. Naš trgovinski bilans je naglo pao na trgovinski deficit bez presedana od 430 milijardi evra u 2022. – podstaknut gubicima u proizvodnji. Brojke pokazuju da se evropska proizvodnja automobila smanjuje od 2019. godine i da se evropski proizvođači automobila suočavaju sa oštrom konkurencijom, posebno kineskih proizvođača automobila.

Nije ni čudo što su industrijski radnici u Evropi zabrinuti za budućnost svojih poslova i zajednica. Obećanja o novim poslovima u novim industrijama se često najavljuju, ali se sporo ostvaruju. Predloženi recepti politike se s pravom smatraju nepravednim kada se od radnika traži da rade duže, da povećaju produktivnost, da prihvate stagnirajuće ili niže realne plate ili da rade svoj posao u sve lošijim uslovima rada, dok vlade postavljaju crveni tepih za privatne investitore sa bezuslovnu državnu pomoć, dalju deregulaciju i izdašne poreske olakšice.

Nakon godina fanatizma slobodnog tržišta, lideri EU su konačno vratili industrijsku politiku na vrh političke agende. Ali zagrebite ispod površine i postoje oni koji zagovaraju deindustrijalizaciju kao deo naše budućnosti. Bili smo ogorčeni kada smo u avgustu čuli nedavno penzionisanog glavnog ekonomistu Generalnog direktorata za konkurenciju lakomisleno i bez brige da Evropa treba da izgubi ove poslove i industrije. Ova neoliberalna zamka je oslabila našu ekonomsku sigurnost do tačke loma.

Naše osnovne industrije podržavaju 7 miliona radnih mesta i obezbeđuju našu stratešku autonomiju i čvrstu osnovu za celokupnu industrijsku strukturu Evrope, postavljajući temelje za druge industrije niže u lancu vrednosti, uključujući današnje seksi čiste tehnologije.

U tom kontekstu, suočavamo se sa toksičnim koktelom za evropske izbore. Kao sindikalna organizacija koja predstavlja 7 miliona industrijskih radnika širom Evrope, nećemo stajati skrštenih ruku. Verujemo da je EU hitno potrebna proaktivna industrijska politika zasnovana na investicijama, solidarnosti, kvalitetnim poslovima i inovacijama. Agresivna deregulacija i jeftina konkurentnost su problem, a ne rešenje. Zato imamo neke preporuke za ključni govor Fon der Lajen o stanju Evropske unije. Želimo da čujemo o:

- Prava investiciona agenda za ozelenjavanje industrije: Korišćenje državne pomoći kao glavnog kanala za obezbeđivanje javnog finansiranja industriji preti dalju fragmentaciju unutrašnjeg tržišta i dublje nejednakosti između zemalja i regiona. Potreban nam je pravi evropski investicioni plan u razmerama izazova, sa ugrađenom solidarnostom.

- Bez blanko čekova za industriju: Društveni uslovi moraju osigurati da podrška koja se pruža kroz državnu pomoć ili fondove EU dovede do investicija i kvalitetnih poslova u Evropi. Javni novac nije tu da subvencioniše prekomerne dividende, bonuse generalnih direktora ili programe otkupa akcija.

- Pravo na energiju za sve, kod kuće i na poslu: isporučeno kroz evropsku energetsku politiku koja obezbeđuje pristup dekarbonizovanoj, pristupačnoj energiji i duboku reformu regulative energetskog sektora koja garantuje potrebe domaćinstava i naših industrija.

- Ravnopravni uslovi igre na međunarodnom nivou: Moraju biti ispunjeni uslovi poštene trgovine između EU i njenih ekonomskih partnera, uključujući sve napore da se obezbede jednaki uslovi za dekarbonizaciju i partnerstva za snabdevanje sirovinama, uz poštovanje ciljeva održivog razvoja UN i ljudskih prava u trećem zemlje.

- Koherentnost politike za dekarbonizaciju bez deindustrijalizacije: Potrebno je pažljivo praćenje klimatskih i energetskih politika EU i njihovog uticaja na industriju kako bi se postojeće zakonodavstvo moglo koristiti za reviziju i, ako je potrebno, prilagođavanje zakonodavstva bez podrivanja cilja smanjenja emisija.

- Dobar kompas za zapošljavanje: Na skučenom tržištu rada, EU bi trebalo da iskoristi sva raspoloživa sredstva za poboljšanje kvaliteta zapošljavanja, povećanje kupovne moći i podsticanje usavršavanja i prekvalifikacije postojeće radne snage, garantujući pravedne tranzicije.

- Ništa o nama, bez nas: socijalni dijalog i učešće radnika su neophodni za izgradnju otpornih industrija na svim nivoima (kompanije, sektori, nacionalni i evropski).

- Vladavina prava uključuje poštovanje prava radnika i sindikata: Sloboda udruživanja, pravo na okupljanje i pravo na štrajk su u srcu naših demokratskih vrednosti. Komisija ih mora braniti u svim državama članicama. Sindikalno razbijanje ili represija nad sindikalistima je neprihvatljivo.

Sledeći evropski izbori su na pomolu i u mislima evropskih poslanika koji će slušati govor o stanju Evropske unije. Snažna industrijska baza koja obezbeđuje dobra radna mesta bila je srž evropskih integracija od njenog početka. Industrija i danas ostaje temelj evropskog projekta. Borba protiv klimatskih promena, izgradnja strateške autonomije, stvaranje prosperitetne EU, ostavljajući nijedan region iza sebe i mir zahtevaju industrijski plan za Evropu.

U zaključcima svog govora o stanju Unije iz 2022, predsednica fon der Lajen je govorila o „uniji solidarnosti i odlučnosti“ – vreme je da se ove reči pretoče u delo.


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"