VESTI
     
 
IndustriALL Global i IndustriAll Europe u saradnji sa, IG Metall i Friedrich-Ebert Stiftung, bili su domaćini dvodnevne konferencije u Istanbulu, Turska. Događaj je poslužio kao platforma za stručnjake, sindikalne lidere i zainteresovane strane da ispitaju implikacije nemačkog Zakona o dužnoj analizi lanca snabdevanja i njegovog značaja za turske radnike, posebno u okviru lanca snabdevanja u automobilskom sektoru.
Kako će zakon o dužnoj pažnji uticati na sindikalna prava u Turskoj?
Istanbul, 15.09.2023

IndustriALL Global i IndustriAll Europe u saradnji sa, IG Metall i Friedrich-Ebert Stiftung, bili su domaćini dvodnevne konferencije u Istanbulu, Turska. Događaj je poslužio kao platforma za stručnjake, sindikalne lidere i zainteresovane strane da ispitaju implikacije nemačkog Zakona o dužnoj analizi lanca snabdevanja i njegovog značaja za turske radnike, posebno u okviru lanca snabdevanja u automobilskom sektoru.

IndustriAll Europe i IndustriALL Global u saradnji sa, IG Metall i Friedrich-Ebert Stiftung, bili su domaćini dvodnevne konferencije u Istanbulu, Turska. Događaj je poslužio kao platforma za stručnjake, sindikalne lidere i zainteresovane strane da ispitaju implikacije nemačkog Zakona o dužnoj analizi lanca snabdevanja i njegovog značaja za turske radnike, posebno u okviru lanca snabdevanja u automobilskom sektoru.

Konferencija pod nazivom „Osnovna prava radnika i sindikata u Turskoj, Vol. 2” sadržala je detaljne diskusije, informativne prezentacije i angažovane dijaloge o pitanjima koja se tiču lanca nabavke automobila i njegove složenosti u vezi sa dužnom pažnjom. Oni su takođe pitali kako Sindikati mogu da iskoriste novi zakon o lancu snabdevanja u Nemačkoj i da se pripreme za predstojeće zakonodavstvo EU.

Zamenica generalnog sekretara IndustriAll Europe, Judith Kirton-Darling, rasvetlila je kritičnu tačku na nivou EU u vezi sa zakonodavstvom koje se odnosi na dužnu pažnju ljudskih prava. Ona je naglasila potrebu da ovaj zakon evoluira u efikasan alat za sindikalni pokret.

„Važno je staviti snažan naglasak na neophodnost izgradnje internih kapaciteta i pojednostavljenja procesa kako bi se garantovalo da se zakonodavstvo pretvori u opipljivu akciju na terenu.

Kemal Ozkan Globalni pomoćnik generalnog sekretara IndustriALL, dao je ton konferenciji naglašavajući istorijsku pozadinu borbe za prava radnika u Turskoj. On je priznao teške izazove sa kojima se suočavaju turski radnici i istakao važnost zaštite osnovnih prava, posebno unutar zamršene mreže globalnih lanaca snabdevanja.

„Imperativ je da sarađujemo i strateški planiramo među sindikatima kako bismo osigurali efikasnu primenu zakona o dužnoj pažnji o ljudskim pravima.”

Henrik Mejer, šef turske kancelarije u Friedrich-Ebert-Stiftung, ponudio je dragocene uvide u nemački Zakon o dužnoj analizi lanca snabdevanja i njegov dalekosežni uticaj na tursko-nemačke poslovne odnose. On je objasnio da ovaj zakon uvodi stroge propise za multinacionalne kompanije.

„Govorili smo o novom zakonodavstvu u vrlo teorijskim terminima u prvom tomu ove konferencije, ali godinu dana kasnije razgovaraćemo o zakonodavstvu u praktičnijim terminima.

Predstavnici kompanije Audi AG istakli su ulogu žalbenih mehanizama u obezbeđivanju transparentnosti i odgovornosti unutar lanaca snabdevanja. Aica Gozmen Ialcın, generalni direktor DEinternational Servis Hizmetleri A.S., istakla je izazov efikasnog komuniciranja nemačkog Zakona o dužnoj analizi lanca snabdevanja i sličnih zakona različitim zainteresovanim stranama.

Razgovarano je o kritičnoj ulozi analize rizika u dubinskoj pažnji lanca snabdevanja. Helmut Philipp iz Ford-Verke GmbH je ilustrovao složenost analize rizika u kompaniji sa preko 14.000 dobavljača, naglašavajući da je potreban solidan pristup da bi se osigurala dobra analiza rizika.

Na konferenciji su predstavljene prezentacije o projektima koji su osmišljeni da podstaknu sprovođenje nemačkog Zakona o dužnoj analizi lanca snabdevanja. Ovi projekti su naglasili značaj odgovornosti, transparentnosti i zakonske usklađenosti u vezi sa odgovornim poslovnim ponašanjem, u skladu sa sveobuhvatnim ciljevima nemačkog zakona.

IndustriALL Global i industriAll Europe podružnice iz različitih sektora u Turskoj podelile su svoja očekivanja u vezi sa nemačkim zakonodavstvom. Iako su bili oprezni optimisti, oni su artikulisali izazove koje predstavljaju politički i ekonomski interesi.

Turske podružnice su takođe izrazile svoju posvećenost cilju odbrane prava radnika i ostale su privržene svom uverenju da čak i postepeni napredak može doneti značajnu pozitivnu promenu.

U zaključku, organizatori su istakli imperative prevencije, izgradnje kapaciteta i proaktivnog angažovanja kako bi se iskoristio puni potencijal nemačkog Zakona o dužnoj analizi lanca snabdevanja i budućeg zakonodavstva EU kao moćnog alata za odbranu prava radnika.

Važnost poverenja, kako među zainteresovanim stranama, tako i unutar sindikalnog pokreta, naglašena je kao suštinski element u kolektivnim naporima da se osnaže radnici i ojačaju globalni lanci snabdevanja.

Konferencija je prikupila uvide i pružila neprocenjivu platformu za dijalog o hitnim pitanjima koja se tiču prava radnika, korporativne odgovornosti i stalnog razvoja okruženja dužne pažnje u lancu snabdevanja.

Nakon 1,5 dana detaljne diskusije o tehničkim aspektima uticaja zakona o dužnoj pažnji i njegovim posledicama na turske radnike, predstavnici sindikata su se zajednički sastali kako bi napravili strategiju daljeg puta.

„Naš cilj je jasan: da obezbedimo efikasnu primenu ovih zakona, pretvarajući ih u zaštitne mere u stvarnom svetu za radnike širom sveta“, rekao je Georg Leutert IndustriALL automobilski direktor.


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"