VESTI
     
 
Greiner Packaging Odžaci razmatra zahteve sindikata i zaposlenih oko uvećanja zarada. Greiner dobar primer kontinuiranog i plodotvornog dijaloga. Zarade uslovljene rezultatima poslovanja i globalnih događanja.
Greiner dijalogom do većih plata
Odžaci, 10.08.2023.

Dobro višegodišnje iskustvo na relazaciji menadžmenta Greiner-Odžaci i Industrijskog sindikata Srbije rezultirali su zajedničkim saopštenjem sindikata i menadžmenta.

Industrijski sindikat Srbije je razgovarao sa članovima sindikata o stanju u kompaniji i njihovom viđenju trenutne situacije.

Nakon toga predstavnici sindikata Dragan Matić predsednik Industrijskog sindikata Srbije i Miodrag Jovanović predsednik Industrijskog sindikata Greiner Packaging su obavili razgovor sa generalnim direktorom Dragoslavom Marićem i Slobodanom Dimićem HR menadžerom.

Kao i ranije obe strane su izrazile posvećenost očuvanju i unapređenju radnih uslova kao i postizanje fer i održivih rešenja sa zaradama.

Rezultat sastanka je zajedničko Saopštenje sa sledećim zaključcima:

     1. Zarade i povećanje produktivnosti: Sindikat i menadžment saglasni su da su zarade od suštinskog značaja za dobrobit zaposlenih. Strane su se složile da je važno istražiti mogućnosti za povećanje produktivnosti, odnosno ispunjavanje zahteva kupaca i Greiner grupe, što bi bili preduslovi za održivo povećanja zarada. Dogovoreno je povećanje zarada za ključne pozicije u proizvodnji od meseca avgusta 2023. godine, kao i dalje usklađivanje zarada u skladu sa promenama minimalne cene rada.

     2. Transparentnost i informisanost: Redovno informisanje zaposlenih o ekonomskim aspektima poslovanja pomoći će boljem razumevanju i povećanju obostranog poverenja. Dogovoren je i rad na izmeni elemenata koji se prikazuju na obračunu zarade (platni listić) u skladu sa tehničkim mogućnostima i komunikacija prikazanih elemenata sa zaposlenima radi boljeg razumevanja.

     3. Fleksibilnost i pravednost: Obe strane razumeju da je radno okruženje dinamično i da zahteva fleksibilnost. U pogledu zarada, kao i do sada uzimaće se u obzir tržišni uslovi, poslovne performanse kompanije i ekonomska situacija u sredini u kojoj kompanija posluje.

     4. Benefiti i unapređenje radnih uslova: Sindikat je istakao značaj unapređenja celokupnih radnih uslova, uključujući benefite, kako bi se obezbedila dobrobit zaposlenih i njihovih porodica.

     5. Kontinuirana saradnja: Sindikat i menadžment složili su se da će kontinuirana saradnja biti ključna za postizanje zajedničkih ciljeva. S tim u vezi, krajem ove poslovne godine ističe period na koji je zaključen Kolektivni ugovor, te će se blagovremeno pristupiti pregovorima radi zaključenja novog Kolektivnog ugovora.

Sve dogovorene mere i aktivnosti će biti sprovedene u narednom periodu a porast zarada je planiran sa narednom platom.


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"