VESTI
     
 
HBIS Group Serbia- Iron & Steel posredstvom Agencije za mirno rešavanje radnih sporova RS omogućio tehničke uslove za rad Industrijskog sindikata HBIS. Dijalog kao alatka regulisanja zakonskih i fer odnosa
Sindikalna kancelarija za IS HBIS
Smederevo, 16.06.2023.
Sastanci poslovodstva HBIS Group Serbia i predstavnika Industrijskog sindikata Srbije uz posredstvo i uključenje miritelja Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije Živka Kulića, rezultirali Preporukom koja je potpisana od strane poslodavca i sindikata.
Industrijski sindikat HBIS će dobiti kancelariju koja zadovoljava trenutne potrebe sindikata. Neophodno je da se prostor privede nameni sa manjim intervencijama i opremanjem koje predviđa Zakon o radu. Preporuka sadrži i uputstvo da se između Poslodavca i Industrijskog sindikata HBIS Group potpiše Sporazum kojim se bliže određuju uslovi korišćenja i rad sindikalne kancelarije. Do kraja meseca sindikat će dobiti i sate za bavljenje sindikalnim poslovima a shodno broju članova sindikata koji IS HBIS Group trenutno ima.
 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"