VESTI
     
 
Radni sastanak predstavnika Industrijskog sindikata Aptiv i predstavnika poslodavca. Pomaci u saradnji, probleme rešavati dijalogom.
Aptiv Mobility posvećem socijalnom dijalogu
Novi Sad, 14.06.2023.
Do radnog sastanka predstavnika Industrijskog sindikata Aptiv Mobility i predstavnika poslodavca došlo je na osnovu zahteva sindikata, koji je predložio i dnevni red:
1. Pokretanje procedure zlostavljanja na radu članova Industrijskog sindikata Aptiv Mobility services
2. Uslovi za rad Industrijskog sindikata Aptiv Mobility services
3. Nadoknada sindikalne članarine
4. Ugovor Industrijskog sindikata Aptiv Mobility services i poslodavca o solidarnoj pomoći i Fondu solidarnosti po modelu koji poslodavac ima sa Samostalnim sindikatom Aptiv Mobility services
5. Uključenje predstavnika Industrijskog sindikata Aptiv Mobility services u Odbor za zaštitu, zdravlje i bezbednost na radu

Poslodavac je prezentovao da su sve zakonske i kompanijske procedure oko prijava Industrijskog sindikata Aptiv Mobility za zlostavljanje na radu članova sindikata pokrenute a zastupanje članova sindikata će preuzeti Industrijski sindikat Srbije.
Uslovi za rad Industrijskog sindikata Aptiv Mobility će biti u skladu sa odredbama Zakona o radu. Očekujemo da će do kraja juna meseca sindikat dobiti prostor za rad i delovanje kao i broj slobodnih sati za predstavnike sindikata.
Nakon preporuke miriteljke, odbijanje sindikalne članarine započinje od junske plate, bez retroaktivnosti za članove sindikata.
Industrijski sindikat Aptiv Mobility očekuje da poslodavac sa sindikatom potpiše Sporazum o Fondu solidarnosti po modelu koji je poslodavac već potpisao sa kolegama iz Samostalnog sindikata Aptiv Mobility Novi Sad.
Sindikat je predočio poslodavcu svoje stavove oko skoro formiranog Odbora za bezbednost i zdravlje na radu koji je po mišljenju sindikata konstituisan na nezakonit i netransparentan način, bez uključenja zaposlenih na zakonom predviđen način. Tako su u Odboru rukovodioci i članovi Samostalnog sindikata. To nije dobro ni za radnike ni Aptiv a čitava stvar se treba vratiti na početak. Do tada Industrijski sindikat Aptiv Mobilita zahteva da trećinu članova Odbora čine predstavnici Industrijskog sindikata Aptiv Mobility a do kraja godine Odbor konstituisati na zakonom predviđen način i i izbore u kojima bi učestvovali svi radnici pa nek onda radnici glasaju za svoje šefove, upravnike i poslovođe.
 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"