VESTI
     
 
Evropska federacija sindikata poziva na akciju jačanja socijalnog dijaloga. Na nivou EU i država članica, te jačanje kolektivnog pregovaranja.
Socijalni dijalog sada!
Evropska federacija sindikata i Komisija EU su juče objavile svoj dugo očekivani paket o socijalnom dijalogu, koji se sastoji od Saopštenja o jačanju socijalnog dijaloga EU i nacrta Preporuke Saveta o jačanju socijalnog dijaloga na nacionalnom nivou, uključujući kolektivno pregovaranje.

Evropske federacije sindikata (ETUF) već dugo pozivaju na jačanje socijalnog dijaloga na nacionalnom, evropskom i sektorskom nivou. Zaista, pojačan socijalni dijalog EU ide ruku pod ruku sa snažnim nacionalnim socijalnim dijalogom.

Međutim, potrebno je mnogo učiniti da se praksa na terenu promeni. Iako priznaje pozitivan doprinos socijalnog dijaloga u ostvarivanju socijalne pravičnosti, upravljanju krizom – posebno COVID-19 – i pravednom upravljanju promenama, analiza Komisije EU prepoznaje da je socijalni dijalog daleko od toga da bude stvarnost svuda u Evropi.

Da bi socijalni dijalog postao normalan način na koji EU i države članice razvijaju politike koje utiču na svet rada, nacionalni kreatori politike moraju promovisati okruženje koje omogućava i bipartitni i tripartitni socijalni dijalog na međusektorskom i sektorskom nivou. Ovo bi trebalo da uključuje kolektivno pregovaranje, podršku izgradnji kapaciteta, uslove za veću pokrivenost kolektivnim pregovaranjem i aktivno promovisanje dodatne vrednosti socijalnog dijaloga.

U tom smislu, ETUF-ovi veruju da je nacrt preporuke Saveta korak u pravom smeru, pružajući smernice o tome kako najbolje ojačati socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje. Sada je potrebna jednoglasna podrška Saveta da bi se usvojila.

U vezi sa socijalnim dijalogom EU, uprkos svom pozivu socijalnim partnerima da pregovaraju o više sporazuma, Komisija EU ne daje toliko potrebnu jasnoću o tome kako će se pozabaviti sporazumima o kojima se pregovara kako bi postali pravno obavezujući u sektorima koji su u pitanju širom sveta. sve države članice EU.

ETUF-ovi očekuju da Komisija EU – u bliskoj saradnji sa sektorskim socijalnim partnerima EU – definiše kriterijume za zakonodavnu implementaciju sporazuma i takođe ko može da učestvuje u odborima EU za sektorski socijalni dijalog. Oni pozivaju Komisiju EU da zadrži logističku i finansijsku podršku sektorskim odborima za socijalni dijalog i da pojača svoju političku podršku. Novac i političku akciju treba staviti gde su mu usta!Neće biti smislenog socijalnog dijaloga EU bez odgovarajućeg nivoa političke i finansijske posvećenosti Komisije EU i bez pravne sigurnosti o tome kako će se sporazumi socijalnih partnera implementirati na efikasan i koherentan način širom EU.

Konačno, ETUF-ovi pozdravljaju uspostavljanje koordinatora socijalnog dijaloga u svakoj službi Komisije kao ključnog elementa za jačanje učešća socijalnih partnera u kreiranju politike EU. Ako se njime pravilno upravlja, to će podstaći kulturu socijalnog dijaloga unutar Komisije EU i osigurati poštovanje socijalnog dijaloga.

Posle višestrukih napora da se ponovo pokrene socijalni dijalog u Evropi, sada je vreme da se deluje. ETUF-ovi su posvećeni da odigraju svoju ulogu kako bi osigurali da inicijativa socijalnog dijaloga koja je pokrenuta juče ispuni svoja obećanja.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"