VESTI
     
 
Centar za političke emancipacije organizovao info sesiju i predstavio novi nemački Zakon o lancima snabdevanja i kakve on pruža mogućnosti borbe za ljudska i radna prava i zaštitu životne sredine u Srbiji. Sindikati i nevladine organizacije nosioci donošenja zakona.
Nemački Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja
Beograd, 08.12.2021.

Inicijativa nemačkih sindikata i nevladinih organizacija za probleme koji se javljaju u lancima snabdevanja rezultirala je donošenjem Zakona o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja.

Nemački parlament je juna ove godine je usvojio Zakon o dužnoj pažnji u lancu snabdevanja u čijoj osnovi leži potreba da se definiše odgovornost nemačkih kompanija i kompanija koje posluju u Nemačkoj za poštovanje radnih i ljudskih prava i zaštite životne sredine duž celog lanca snabdevanja. Zakon je došao u Parlament na predlog grupe nevladinih organizacija i sindikata okupljenih u Inicijativu za zakon o lancima snabdevanja, a verzija koja je prošla parlament je pretrpela značajne izmene.Zakon će stupiti na snagu 2023. godine i inicijalno će se primenjivati na kompanije koje imaju više od 3.000 zaposlenih. U januaru 2024. godine, prag primene će se spustiti na 1.000 zaposlenih. Zakon zahteva da se kompanije, na koje se njegove odredbe odnose, pridržavaju određenih obaveza dužne pažnje vezanih za zaštitu ljudskih prava i zaštitu životne sredine. Konkretno, kompanije su u obavezi da:

     • uspostave sistem upravljanja rizicima,

     • odrede ko će, unutar kompanije, biti odgovoran za nadgledanje tog sistema,

     • redovno sprovode analizu rizika,

     • daju izjavu o načelima kompanije koja se odnose na strategiju o ljudskim pravima,

     • preduzmu mere za sprečavanje i otklanjanje zloupotreba,

     • uspostave proceduru putem koje uzbunjivači mogu podnositi pritužbe i

     • beleže usklađenost kompanije sa njenim obavezama dužne pažnje i objavljuju tu usklađenost u godišnjem izveštaju.

Ovaj zakon predstavlja moćan alat koji radnici, sindikati i organizacije civilnog društva mogu da koriste u borbi za bolje uslove života i rada.Zakon o dužnoj pažnji lancu snabdevanja

Često postavljena pitanja (pdf)

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"