VESTI
     
 
Trogodišnji zastoj u izdavanju Rešenja o reprezentativnosti Industrijskom sindikatu „ZIJIN Copper „ d.o.o. Bor. Sindikalna bratija u Republičkom odboru za reprenentativnost nastavlja sa diskriminacijom sindikata njihovih nečlanova. Predstavnici Ministarstva saučesnici.
Republički odbor za reprezentativnost sprovodi diskriminaciju protiv Industrijskog sindikata „ZIJIN COOPER“ Bor
Bor, 10.05.2021.

Pozicija nedodirljivosti sindikalne bratije okupljene u „Odboru za utvrđivanje reprezentativnosti“ se nastavlja a najbolja potvrda toga je diskriminacija i nepoštovanje zakona u slučaju reprezentativnosti IS „ZIJIN COOPER“ Bor.IS „ZIJIN COOPER „ Bor se 08.02.2021. godine obratio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sa zahtevom za izdavanja rešenja o reprezentativnosti.

U dopisu je navedeno da je:

„Dana 26.11.2018. godine sindikat je od Odbora dobio dopis kojim se traži da se predata dokumentacija drugačije uredi, što smo i učinili u zakonskom roku, tačnije 03.12.2018. god., opet preko pisarnice 22 u Ministarstvu.“

Krajem februara 2019. godine nas je primila gospođa Dragana Kralj kojoj smo objasnili situaciju i ponovo joj predali svu potrebnu i potpuno uređenu dokumentaciju, jer je tvrdila da se dokumentacija predata preko pisarnice negde izgubila. Tom prilikom smo predali i dokaze o predaji dokumentaciju preko pisarnice.

I pored obećanja da će se ispraviti greška, Odbor se do današnjeg dananije oglasio.

Samostalni sindikat u našoj kompaniji je predao zahtev Odboru krajem januara 2019. godine i ubrzo dobio rešenje o reprezentativnosti, a mi i dalje čekamo. Jedini zaključak do koga smo došli je da Odbor ili neko u Odboru ima zle namere prema nama i vrši tešku opstrukciju kršeći Zakon u čijem donošenju je učestvovalo bapš Ministarstvo kome pripadaju. Ovakvo ponašanje čini veliku štetu sindikatu.

Član 229. st. Zakona o radu propisuje da „Ako Odbor ne dostavi odgovarajući predlog u odgovarajućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahteva, ministar može da odluči o zahtevu i bez predloga Odbora“.

Zahtevamo da nam se u skladu sa zakonom i odredbom sadržanom u članu 22. st. 7 izdate rešenje.

„ Već 12.02.2021. sindikatu je stigao dopis ministarke Darije Kisić Tepavčević u kome se navodi da Odbor u 2020. godini nije zasedao (Pandemija Covid 19) te da će Odbor zasedati krajem februara i da će zahtev sindikata biti na dnevnom redu. Odbor je bio ali bez razmatranja zahteva IS „ZIJIN COOPER“ Bor. Ovakvim ponašanjem bratija iz Odbora sprovodi diskriminaciju prema ISS i njegovim članicama uz obrazloženje kako sami kažu „Može nam se“.

Sindikat trpi ogromnu štetu zbog nemarnog i neprofesionalnog rada službenika Ministarstva i predstavnika sindikata UGS“Nezavisnost“ i Saveza samostalnih sindikata Srbije u Republičkom odboru za reprezentativnost koji sve čine da druge sindikate oštete , uspore smatrajući da su oni krivci njihovog posustajanja i gubitka članstva.

ISS očekuje da će ministarka postupiti u skladu sa zakonom i izdati Rešenje o reprezentativnosti IS „ZIJIN COOPER“ Bor.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"