VESTI
     
 
Fond Centar za demokratiju održao radionicu “Protiv prekarnog rada za dostojanstven rad” uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. Radionica održana u okviru projekta “Radna prava su naša prava”. Pripremljen vodič za sindikalne predstavnike I aktiviste.
Sindikati I prekarni rad
Beograd, 19.11.2019.

Fond centar za demokratiju je u okviru projekta “Radna prava su naša prava” održao radionicu za sindikate pod nazivom “Protiv prekarnog rada za dostojanstven rad”. Učesnici su bili predstavnici sindikata u Srbiji ( UGS”Nezavisnost”, Savez samostalnih sindikata Srbije, Konfederacija slobodnih sindikata, ASNS, Industrijski sindikat Srbije I nekoliko predstavnika sindikata iz preduzeća I institucija ) a radionica je podržana od Međunarodnog centra Olof Palme.

Fond Centar za demokratiju je obavio istraživanje na temu prekarnog rada a iz analize istraživanja je proistekao Vodič za sindikate I sindikalne aktiviste “Protiv prekarnog rada za dostojanstven rad”.Radionicu je vodila Sarita Bradaš , istraživačica a svoju prezentaciju je imao i Luka Petrović, takođe ekspert Fondacije.U interaktivnoj radionici se govorilo I razmenjivala mišljenja o prekarnosti u Srbiji koji više pogađa zaposlene u javnom sektoru, uzrocima I posledicama prekarnosti I šta sindikati mogu da učine računajući na brojne prepreke I mogućnosti u organizovanju radnika u Srbiji. Diskutovalo se o uticaju sindikata na fleksibilizaciju radnog zakonodavstva, merama štednje u javnom sektoru, zloupotrebi radne regulative, nepostupanju inspekcije u slučaju kršenja, povećanju profita smanjivanjem troškova rada, disciplinovanju partijskog kadra, korupciji, mobingu, povlašćenom položaju multinacionalnih kompanija I mnogim drugim temama.

Zajednička ocena je da su pred sindikatima veliki izazovi u ovoj oblasti, male mogućnosti I da se čeka donošenje Zakona o agencijskom zapošljavanju koje će donekle regulisati ovu oblast. Brojni su instrumenti delovanja sindikata u zaštiti zaposlenih kod nedostojanstvenih poslova. Takođe, tajna organizovanja sindikata I strateškog delovanja na smanjenju prekarnog rada velikim delom leži u većoj povezanosti I saradnji sindikata. Dok se ne približimo ovom vidu solidarnosti I razumevanja razmatraćemo veoma teške posledice prekarnog rada po nivo socijalnih I radnih prava, niske zarade, posledice po psihofizičko zdravlje zaposlenih I veliki odliv mladih iz zemlje.


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"