VESTI
     
 
Sindikati jugoistočne Evrope iz sektora odeće i obuće, članice IndustriAll Global i industriAll Evrpa u sardnji sa poslodavcima rade na poboljšanju radnih uslova radnika u okviru eEvropskog projekta “ Jačanje kapacitea sindikata u jugoistočnoj Evropi radi poboljšanja plata i radnih uslova u sektoru odeće i obuće”.
Jačanjem sindikata do boljih plata u tekstilu i koži
Istanbul, oktobar 2018.

Sastanak socijalnih partnera iz sektora odeće i kože održan je u Istanbulu uz prisustvo IndustriAll Global, industriAll Evropa i poslodavaca partnera iz Globalnih okvirnih sporazuma Inditek, H&M i ASOS-a.

Ovaj sastanak predstavlja nastavak zajedničkog rada na projektu “ Jačanje kapaciteta sindikata u jugoistočnoj Evropi radi poboljšanja plata i radnih uslova u sektoru odeće i obuće”. Koji je pre godinu dana usvojila Evropska komisija. Projekat se sprovodi u šest zemalja regiona: Albanija, Bugarska, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Srbija.Do sada je završeno mapiranje, kao prva faza projekta i utvrđeno je da u J.I.E. radi više od 600.000 radnika u sektoru odeće i obuće.

Procenat sindikalno organizovanih radnika je izuzetno nizak (3-4%) sa malim brojem kolektivnih ugovora i zarada ispod 200 evra.

IndustriAll Evrope i IndustriAll Global su se složili da blisko sarađuju u rešavanju problema i usredsređuju se na postizanje četiri važna rezultata u narednim godinama:

- Rast članstva u sindikatu kroz strateško organizovanje, obuku i izgradnju kapaciteta

- Povećati broj kolektivnih ugovora na nivou preduzeća

- Ponovno uspostavljanje kolektivnog pregovaranja na nivou industrije

- Razvijanje puteva ka zaradama kroz saradnju sa brendom, minimalnim povećanjima plata

Tri brenda su potvrdila svoju stalnu podršku za slobodu udruživanja i kolektivnog pregovaranja, smatrajući ga kao deo svoje strateške saradnje sa globalnim i evropskim sindikatima. Zapadnoevropski sindikati se obavezuju da će pomoći u kontaktima sa drugim vodećim brendovima u Italiji, Nemačkoj i drugim zemljama.

“Tražimo rešenje za dobrobit radnika sa dobrim uslovima, kompanijama sa održivim poslovanjem i vladama koje teže ekonomskom rastu i ravnopravnijim društvima. Zemlje jugoistočne Evrope treba da stvaraju domaću potražnju putem isplate zarada za pristojan život”, izjavio je Luk Triangl, generalni sekretar za industriju Evrope.

“Mi vidimo ovaj projekat i nastavljamo saradnju sa ključnim brendovima kao deo naše globalne šire strategije za duboku promenu industrije odeće i obuće i učiniti ga održivim širom sveta. Globalni okvirni sporazumi i inicijativa za pristojnu zaradu ACT su ključni instrumenti u ovom procesu”, rekao je Kemal Ozkan, pomoćnik generalnog sekretara za IndustriAll Global.

Industriall Global je potpisao globalni sporazum sa šest robnih marki odeće i obuće, Inditek, H&M, ASOS, Tchibo, ESprit i Mizuno, pokrivajući milione radnika u čitavom lancu snabdevanja. ACT je sveobuhvatni sporazum o postizanju zarada za radnike kroz kolektivno pregovaranje na nivou industrije vezano za prakse kupovine brendova i slobodu udruživanja.

Projekat se sprovodi kroz održavanje šest nacionalnih seminara, sa fokusom na izgradnju kapaciteta, sastavljanje akcionih planova u svakoj zemlji i interakcijom sa drugim zainteresovanim stranama, kao što su udruženja poslodavaca i vlade.

Industrijski sindikat Srbije je početkom 2018. godine započeo aktivnosti na stvaranju i jačanju svojih sindikalnih struktura u sektoru tekstila a kao rezultat imamo nove sindikate. Te nove kao i stare sindikate uključićemo u seminare koji otpočinju početkom 2019. godine.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"