VESTI
     
 
Kompanija DAD DM Zrenjanin sa 5.700 radnika jedna od najmnogoljudnijih kompanija u Srbiji, a Industrijski sindikat DAD DM sa 2.000 članova jedan od najmnogoljudnijih sindikata. U 2017. godini zaposleno je 2.500 radnika.
Nova zapošljavanja u DAD DM Zrenjanin
Zrenjanin, 31.01.2018.

Nemačka multinacionalna kompanija DAD DM u svom pogonu u Zrenjaninu zaposlila je u 2017. godini 2.700 novih radnika. Nakon devet godina DAD DM Zrenjanin trenutno zapošljava 5.700 radnika što ga stvrstava u red najvećih poslodavaca u sektoru industrije.

Poslovanje kompanije je stabilno, zarade u visini republičkog proseka su redovne a sadržina Kolektivnog ugovora po pitanju prava radnika su preko prava propisanih Zakonom o radu. Zajednički napori poslodavca i Induistrijskog sindikata DAD DM kao potpisnika Kolektivnog ugovora su doprineli da se pogon DAD DM u Zrenjaninu dobro kotira u odnosu na druge pogone DAD DMširom sveta a što je rezultiralo dolaskom novih programa i zapošljavanjem. Sve ovo je razmatrano na sastanku Odbora poverenika iS DAD DM i rukovodstva Industrijskog sindikata Srbije, predsednka Dragana Matića i potpredsednika Nebojše Savića koji su posetili DAD DM.Predsednik IS DAD DM Ivan Subin je najavio pojačane aktivnosti na učlanenju novih članova, boljem pozicioniranju sindikata i široj komunikaciji sa članstvom i zaposlenima.

Namera sindikata je da sa sadašnjih 2.000 članova taj broj povećamo a poslodavcu predložimo određene promene od interesa za kompaniju i radnike. Članovi Odbora poverenika su istakli svoja opažanja o dosadašnjem radu sindikata, ukazavši na prisutne probleme koje će sindikat rešavati u toku 2018. godine.Zaključeno je da se dosadašnje izgrađeno socijalno partnerstvo između poslodavca i sindikat mora čuvati i podizati na još veći nivo. Takođe je najavljeno i održavanje Skupštine sndikata a u narednom periodu IS DAD DM će u toku meseca zaposlenima podeliti liflet o postignutim rezultatima sadržanim u Kolektivnom ugovoru.


 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"