VESTI
     
 
IndustriAll Global union izražava snažnu podršku svim aktivnostima suprotstavljanja nasilju nad ženama. „Ne na našem radnom mestu, ne u našem sindikatu“.
Sindikati, kažimo ne nasilju nad ženama!
Ženeva, 26.11.2017.

Izvršni odbor IndustriALL Global Uniona je na svom poslednjem sastanku, održanom 8. – 9. novembra 2017. u Colombu, Šri Lanka, usvojio davanje podrške IndustriALL-ovoj kampanji kojom se suprotstavlja nasilju nad ženama u svim IndustriALL-ovim sektorima.

Kao deo ove kampanje, Izvršni odbor usvojio je Deklaraciju IndustriALL Global Uniona „Uznemiravanje i nasilje nad ženama: NE NA NAŠEM RADNOM MJESTU, NE U NAŠEM SINDIKATU!“, te poziva sve sindikate članice IndustriALL-a da pokažu svoju predanost borbi protiv nasilja nad ženama te da preduzmu mere kako bi se ta Deklaracijua sprovodila u praksi.

Sindikati imaju ključnu odgovornost raditi prema eliminaciji nasilja nad ženama ne samo institucionalno, nego i preko educiranja svojih članova i šire zajednice, te preko kolektivnog pregovaranja.

Na sledećoj Međunarodnoj konferenciji rada održat će se rasprava o usvajanju radničkih standarda protiv nasilja nad muškarcima i ženama na radnom mestu. Sindikalni pokret traži opsežnu konvenciju Međunarodne organizacije rada (MOR-a), koju će pratiti preporuke, te koja će imati snažan naglasak na prevenciji, suočavanju i zaustavljanju rodno uslovljenog nasilja u svetu rada.Udruženja poslodavaca protive se usvajanju obvezujućeg instrumenta. Do danas je samo mali broj vlada podržalo usvajanje konvencije MOR-a o ovoj temi.

IndustriALL potiče svoje sindikate članice da podrže i doprinesu globalnoj kampanji koju predvodi Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) za usvajanje snažnih standarda Međunarodne organizacije rada o rodno utemeljenom nasilju u svetu rada.

Postizanje konvencije od izuzetne je važnosti i nakon usvajanja zemlje članice je trebaju ratifikovati. No svi znamo da za neke zemlje to nije dovoljno, uzevši u obzir stalna kršenja MOR-ovih konvencija. Ova borba sindikata mora biti kontinuirana i stalna.

Na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra (25. 11.), IndustriALL je pozvao sve svoje sindikate članice da preduzmu aktivnosti za eliminaciju nasilja nad ženama te da se mobilišu u znak podrške usvajanju ove konvencije.

ISS kao članica IndustriAll Global Union će usvojiti Deklaraciju, podeliti svojim članicama, otvarajući raspravu unutar i izvan sindikata. Takođe, ISS će voditi aktivnu kampanju ka Vladi Republike Srbije i udruženjima poslodavaca.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"