VESTI
     
 
Konfederacija slobodnih sindikata (KSS) uz podršku Fridrih Ebert fondacije (FES) održala Konferenciju o Radnim sudovima u Srbiji. Radni sudovi ugrađeni u evropsku tradiciju, zakonodavstvo i Evropsku socijalnu povelju.
Radni sudovi u Srbiji?
Beograd, 21.06.2017.

Nakon višegodišnjeg zalaganja KSS u Beogradu je održana Konferencija na temu „Radni sudovi kao deo sistema radnih odnosa u Srbiji“ koju je podržala FES.

Pored članova KSS Konferenciji su prisustvovali i Bernd Gunter ispred DGB- Savez sindikata Nemačke, Predrag Trifunović sudija Vrhovnog kasacionog suda RS, Bojan Urdarević,redovni profesor prava sa Univerziteta Kragujevac i Domagoj Frntić predsednik Općinskog radnog suda u Zagrebu.


   


Pozdravna obraćanja su imali Ursula Koch-Laugwitz ispred FES, Ivica Cvetanović predsednik KSS a ispred Ministarstva rada skup je pozdravila Snežana Bogdanović pomoćnica Ministra.Učesnici Konferencije su govorili i o medijaciji i arbitraži kao institutima koji mogu značajno da umanje broj radnih sporova a u Srbiji još nisu dovoljno zaživeli. Istaknuto je da država i sama generiše veliki broj radnih sporova. Istovremeno sudovi su preopterećeni i spori a nedostaje i veliki broj kadrova.Nakon izlaganja usledila je diskusija koja je rezultirala jedinstvenim zaključkom učesnika da je Srbiji, njenom pravosudnom sistemu, radnicima i sindikatima neophodan zakonski okvir baziran na evropskom zakonodavstvu i praksi za regulisanje oblasti radnih sporova kroz Zakon o radnim sudovima. Na to ukazuju i iskustva Hrvatske ali i zemalja kao što je Nemačka koja radne sudove ima preko sto godina.Potrebe za radnim sudovima ima ali bez političke podrške i pritiska od strane sindikata radni sudovi neće skoro zaživeti u pravnom sistemu Srbije.

 
     
 
 
 
 
Naslovna O nama Člantvo Međunarodna saradnja Medijski prostor Pravna zaštita Forum Kontakt
Copyright © Industrijski sindikat
designed by servis racunara "Canatlantic"